Raadsvergadering 31 maart gaat door in aangepaste vorm

Raadzaal_20130122_0167
Foto: Ger Loeffen

De raadsvergadering van 31 maart gaat – in aangepaste vorm – door. Wat betekent dat? En waarom gaat de vergadering door? Een uitleg.

Wettelijk verplichte samenkomst

In deze tijd van corona is het nodig om goed af te wegen of het nodig is om besluitvorming te laten plaatsvinden. Het verbod op samenkomsten geldt niet voor wettelijk verplichte samenkomsten, zoals vergaderingen van de gemeenteraad. Voorwaarde is dat er niet meer dan 100 mensen aanwezig zijn en men 1,5 meter afstand van elkaar houdt. Praktisch gezien kan een raadsvergadering doorgaan, zolang we ons aan die regel houden. In de raadszaal van de gemeente Beuningen is dat mogelijk. Daarnaast worden ook extra hygiëne-maatregelen genomen zoals een extra schoonmaakronde en desinfecterende gel.

Fysieke vergadering verplicht

Op grond van de Gemeentewet moeten benoemingen van wethouders en beëdigingen van raadsleden in een fysieke raadsvergadering gebeuren, waarbij minimaal de helft van de gemeenteraadsleden aanwezig moet zijn. De agendacommissie heeft in meerderheid besloten om de raadsvergadering van 31 maart door te laten gaan. Wel in een aangepaste vorm en zo beknopt mogelijk. Per fractie neemt namelijk één iemand zitting aan tafel en de overige raadsleden zitten verspreid en op gepaste afstand van elkaar in de zaal. Er is alle begrip voor raadsleden die vanwege hun eigen gezondheid of die van hun dierbaren niet aanwezig kunnen zijn.

Publieke tribune leeg, pers beperkt

Om het aantal aanwezigen te beperken is publiek niet welkom in het gemeentehuis. Zij kunnen de uitzending live volgen via gemeentebestuur.beuningen.nl.

Reacties