Coalitieakkoord en nieuw college

Foto: Hessels Media

Op vrijdag 27 maart maakten de partijen het nieuwe coalitieakkoord ‘Nieuwe verbindingen’ openbaar. Ook maakten de fractievoorzitters de wethouderskandidaten en portefeuilleverdeling bekend. Tijdens de raadsvergadering op dinsdag 31 maart werden de nieuwe wethouders benoemd. Wethouders Piet de Klein (BN&M), Frans Houben (GroenLinks), Hans Driessen (D66) en Sijmen Versluijs (PvdA) vormen samen met burgemeester Daphne Bergman het college.

In het coalitieakkoord krijgen onderwerpen zoals wonen, werken, duurzaamheid, energie en omgeving veel aandacht. Bekijk het coalitieakkoord.

Portefeuilleverdeling

De portefeuilleverdeling is als volgt:

Wethouder Piet de Klein (BN&M) 1,0 fte

 • Wonen
 • Duurzaamheid (incl. energietransitie en klimaatadaptatie)
 • Openbare ruimte, groen en water
 • Sport

Wethouder Frans Houben (GroenLinks) 1,0 fte

 • Zorg, ondersteuning en welzijn (o.a. Jeugdwet en Wmo)
 • Werk en inkomen
 • Verkeer en vervoer / mobiliteit
 • Participatie

Wethouder Hans Driessen (D66) 0,8 fte

 • Financiën (incl. inkoop- en aanbestedingsbeleid, grondzaken en subsidiebeleid)
 • Economie, incl. recreatie en toerisme en ondersteuning evenementen
 • Onderwijs, kunst en cultuur
 • Accommodatiebeleid en maatschappelijk vastgoed
 • Coördinatie regionale samenwerking

Wethouder Sijmen Versluijs (PvdA) 0,6 fte

 • Ruimtelijke ordening
 • Ontwikkeling omgeving en implementatie Omgevingswet
 • Ontwikkeling nieuwbouwlocaties
 • Ontwikkelingen het Broek

Burgemeester Daphne Bergman 

 • Algemene en bestuurlijke zaken
 • Openbare orde en veiligheid, incl. integraal veiligheids- en handhavingsbeleid
 • Evenementen
 • Juridische zaken en rechtsbescherming
 • Externe betrekkingen
 • Representatie en promotie Beuningen
 • Communicatie
 • Dienstverlening en burgerzaken
 • Personeel en organisatie
 • Informatievoorziening en automatisering

Nieuwe raadsleden

Door de benoeming van wethouders Frans Houben en Sijmen Versluijs komen er twee plekken vrij in de gemeenteraad. Voor GroenLinks neemt Jaap Bril zitting in de gemeenteraad en namens de Partij van de Arbeid is dit Hans Crezee. Vanwege het vertrek van Marloes Loeffen neemt Henk Plaizier namens de VVD plaats.

Reacties