Gemeente Beuningen neemt maatregelen om ondernemers te helpen

Foto: fotografiekb via Pixabay

Het coronavirus heeft een enorme impact. Het kabinet nam maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. Maatregelen in het belang van de gezondheid, maar ook maatregelen die ondernemers economisch raken. Daarom neemt de gemeente Beuningen in aanvulling op de steunmaatregelen van het Rijk ook eigen steunmaatregelen, te weten:

Centrumwinkeliers krijgen meer tijd om hun winkels te bevoorraden en supermarkten mogen hun winkel ook ’s nachts bevoorraden. Supermarkten mogen op aanvraag op zon- en feestdagen open zijn volgens doordeweekse openingstijden.

Ondernemers komen in aanmerking voor uitstel van het betalen van lokale belastingen, zoals OZB, afvalstoffenheffing, toeristenbelasting en precariobelasting. Ook kunnen zij een betalingsregeling treffen.

Versnellen betalingen

De gemeente Beuningen handelt zo snel mogelijk inkomende facturen af, ook verruimen we de betaaltermijn. Ook trekt de gemeente legeskosten voor evenementvergunningen die niet kunnen doorgaan vanwege de coronamaatregelen in.

Tijdelijk stopzetten zoektijd jongeren bij aanvraag PW-uitkering

Er is een aanloop van jongeren die geen werk meer hebben vooral ook geen uitzicht om op korte termijn weer aan de slag te komen. Wanneer jongeren zich melden bij de gemeente kunnen zij na een zoekperiode van vier weken een aanvraag doen voor een uitkering. De aanvraag staat, vanwege het coronavirus, nu direct voor jongeren open.

Reacties