Van bestemmingsplan naar omgevingsplan

Foto: Hessels Media

Op 1 januari 2021 treedt de nieuwe Omgevingswet in werking. Deze nieuwe wet vervangt veel andere wetten die van alles regelen voor onze omgeving.

Een van de te vervangen wetten is de Wet ruimtelijke ordening. Op grond van deze wet worden nu bestemmingsplannen vastgesteld door de gemeenteraad. In de nieuwe Omgevingswet vervangt een omgevingsplan het bestemmingsplan. Een nieuw omgevingsplan regelt straks meer dan wat het bestemmingsplan nu doet. Een omgevingsplan wordt dus uitgebreider. Ook de procedure voor een omgevingsplan verandert.

Overgangsregeling bestemmingsplannen

De invoeringswet Omgevingswet regelt nog wel een overgangsregeling. Als een ontwerpbestemmingsplan vóór 1 januari 2021 ter inzage ligt, geldt de huidige wetgeving voor de rest van de procedure. De gemeente mag het plan dan als bestemmingsplan afhandelen tot het onherroepelijk is.

Principeverzoeken

Wilt u een nieuwe ontwikkeling nog met een bestemmingsplan regelen? Dan zien wij uw principeverzoek hiervoor graag voor 1 mei 2020 tegemoet. U hoort dan voor 1 juli 2020 of het college wil meewerken aan uw plan. U heeft dan nog 3 maanden de tijd om een ontwerpbestemmingsplan met alle onderzoeken aan te leveren.

Heeft u plannen?

Wilt u een nieuwe ontwikkeling die niet past in het geldende bestemmingsplan nog regelen met een herziening van een bestemmingsplan?
•    Dien dan vóór 1 mei 2020 een principeverzoek in.
•    En lever daarna vóór 1 oktober 2020 een compleet ontwerpbestemmingsplan aan.

Reacties