Gemeente Beuningen stelt last onder dwangsom Groene Heuvels uit

Foto: Google Streetview

Op dit moment loopt een handhavingstraject tegen eigenaren van recreatiewoningen op recreatiepark de Groene Heuvels die hun vakantiewoning gebruiken op een manier die in strijd is met het geldende bestemmingsplan. Verschillende eigenaren kregen een last onder dwangsom opgelegd. Ze kregen zes maanden de tijd om die overtreding van het bestemmingsplan te beëindigen.

De coronacrisis heeft grote invloed op ons land. Op onze bedrijven én op onze inwoners. Het college besluit daarom om de begunstigingstermijnen van lasten onder dwangsom voor eigenaren van recreatiewoningen op de Groene Heuvels met drie maanden te verlengen. Dat betekent dat gebruikers van die recreatiewoningen meer tijd krijgen om andere woonruimte te vinden.

Gemeente Beuningen wees in december 2018 eigenaren van de recreatiewoningen op de Groene Heuvels er nogmaals op dat permanent wonen of verhuur aan arbeidsmigranten niet mag op het vakantiepark. Dat past niet binnen het daar geldende bestemmingsplan. In februari 2019 volgde een integrale controleactie waarna een handhavingsprocedure startte.

Waarom drie maanden extra

De termijn waarbinnen mensen zelf het verkeerde gebruik van hun recreatiewoning moeten aanpassen moet redelijk zijn. De maatregelen die door de rijksoverheid zijn getroffen om het coronavirus onder controle te krijgen lopen van half maart tot in elk geval eind april dit jaar. Die maatregelen maken het zoeken naar andere woonruimte lastig. Door de termijn met drie maanden te verlengen geeft het college eigenaren van recreatiewoningen de tijd die men ‘’verliest’ door de maatregelen weer terug aan de woningeigenaren.

Bericht aan eigenaren

Alle eigenaren van recreatiewoningen krijgen een brief met daarin duidelijk uitgelegd wat het collegebesluit voor hun situatie betekent.

Dossier: Coronanieuws uit Beuningen

Reacties