Jaarrekening 2019 geeft vertrouwen voor de toekomst

Foto: Wim Piels

De gemeente Beuningen sluit de jaarrekening 2019 af met een positief resultaat van € 3,2 miljoen. Verschillende begrotingsposten vielen voordeliger uit dan verwacht. Zo kwam er meer geld binnen uit onroerende zaakbelasting, kreeg de gemeente een hogere uitkering uit het Gemeentefonds en werd het onderhoud in de openbare ruimte voor een lager bedrag uitgevoerd dan eerder gedacht. Een groot deel van dat resultaat wordt opgenomen in de algemene reserve.

Wethouder Financiën Hans Driessen: “De cijfers over 2019 geven vertrouwen in de financiële toekomst van onze gemeente Beuningen. Ook in moeilijke tijden. Dat we over het vorig jaar zwarte cijfers zouden schrijven is geen verrassing, maar stemt zeker tot tevredenheid.” De Jaarrekening wordt in de raadsvergadering van juni door de gemeenteraad behandeld.

Corona

De Jaarrekening toont het beeld over 2019. In het eerste kwartaal van het nieuwe jaar deed corona zijn intrede in Nederland en in onze gemeente. Als gemeente kregen we er taken bij, en dat brengt extra kosten met zich mee. Ook de inkomsten die we als gemeente hebben worden geraakt. Dat het virus een grote impact heeft, niet alleen op onze inwoners en ondernemers maar ook op de gemeentelijke organisatie, mag duidelijk zijn. Wat al die maatschappelijke en financiële effecten van deze ziekte zijn, wordt later dit jaar zichtbaar. Wethouder Driessen: “Ook daarom is het goed om het grootste deel van het positieve resultaat over 2019 op te nemen in de algemene reserve. Een grotere reserve betekent dat je als organisatie financiële tegenslagen beter kunt opvangen. We willen een stevige financiële basis. Solide financiën vormen een belangrijke pijler binnen onze gemeente. Daar zetten we ons ook de komende jaren voor in.”

Gemeenteraad 11 juni

Volgens de regels uit de financiële verordening van de gemeente Beuningen worden elk jaar in de gemeenteraad van juni de financiële documenten behandeld. Het college van B&W heeft in haar vergadering van 12 mei de Jaarrekening 2019 vastgesteld. Dit document wordt in de raadscommissievergadering Financiën en Algemene Zaken van 27 mei besproken en daarna in de gemeenteraad van 11 juni behandeld en vastgesteld.

Reacties