Digitale informatieavonden voorontwerpbestemmingsplan Windpark Beuningen

Foto: Steppinstairs-pixabay

Op woensdag 24 juni en op donderdag 2 juli organiseert de gemeente een digitale informatie avond over het voorontwerp bestemmingsplan Windpark Beuningen. Op deze avond kunt u vragen stellen over dit plan.

Ook is het mogelijk vragen te stellen over het concept milieueffectrapport (MER). Het plan ligt samen met het concept-MER tot en met 16 juli ter inzage. Op energiek.beuningen.nl staat hoe u zich hiervoor kan aanmelden.

Reacties