Koningswaal, Doddendaal of Waalland?

Foto: BNG

De gemeente Beuningen bestaat 40 jaar. Maar de samenvoeging van de gemeenten Beuningen en Ewijk op 1 juli 1980 was niet zo simpel. Hieraan ging twaalf jaar van steeds veranderende plannen vooraf.

Herindelingen in de provincie

Eind jaren ’60 maakte de provincie Gelderland plannen voor de gemeenten in het Rijk van Nijmegen. De gemeente Beuningen bestond op dat moment uit de dorpen Weurt en Beuningen. De gemeente Ewijk uit de dorpen Ewijk en Winssen. De provincie stelde voor de dorpen Beuningen en Ewijk samen te voegen tot één gemeente. Weurt zou bij de gemeente Nijmegen gaan horen en Winssen bij de gemeente Druten.

Vier dorpen, één gemeente

De burgemeesters van de gemeenten Ewijk en Beuningen onderzochten al eerder de mogelijkheden om samen te gaan. Dit was in 1968. Een van de motieven hiervoor was dat ze het streekplan samen gemakkelijker konden uitvoeren. In dit streekplan stond namelijk dat in het gebied tussen Beuningen en Ewijk nieuwe woningen moesten komen. Beide gemeenteraden stemden hiermee unaniem in. Maar de plannen van de provincie gooiden roet in het eten.

Tweede poging mislukt

In 1971 trok de provincie Gelderland de plannen voor de herindelingen om verschillende redenen in. De gemeenteraden van Ewijk en Beuningen zagen dit als een kans hun eigen plannen weer op te pakken. Ook deze poging strandde. Dit keer door ontwikkelingen op landelijk niveau. Een samenvoeging van de twee gemeenten paste niet in het plaatje van die tijd.

Krachtige gemeenten

Een aantal jaar later vond een verandering van de organisatie van het binnenlands bestuur plaats. Het bestuur van Nederland bestond vanaf dat moment uit drie lagen. Namelijk uit het rijk, provincies en gemeenten. Deze indeling zorgde voor de wens van grotere en krachtigere gemeenten. Vanaf 1976 moedigde de provincie Gelderland gemeentelijke herindelingen daarom sterk aan. In oktober 1976 startten Gedeputeerde Staten het officiële proces om de gemeenten Beuningen en Ewijk samen te voegen. De gemeenteraden gingen hiermee akkoord, net als inwoners van beide gemeenten.

Gemeente …?

Maar welke naam moest deze nieuwe gemeente krijgen? Inwoners stuurden ideeën in. De naam Koningswaal was favoriet, gevolgd door Doddendaal en Waalland. Maar de Staten-Generaal besloten dat de nieuwe gemeente ‘Beuningen’ ging heten. Op 1 juli 1980 gingen de gemeenten samen verder. Met het klavertje vier als symbool van de nieuwe fusiegemeente.

Reacties