Weurtsche Straatje

Foto: BNG

Het Weurtsche Straatje is een historische plek in Weurt waar nieuw leven ingeblazen is. Stichting Historisch Besef, Vrijwillig Landschapsbeheer, Het Dijkmagazijn, Provincie Gelderland en de gemeente Beuningen zetten zich een aantal jaar geleden samen in voor het in-stand-houden van deze unieke plek. Het Weurtsche Straatje is nu weer toegankelijk voor wandelaars.

Het Straatje is onderdeel van klompenpad ‘Doddendaelpad’ en de Walk-of-Wisdom-route. Sinds 2018 is in het verlengde van het Weurtsche Straatje aan het Grindgat een tien meter hoge uitkijktoren te vinden. Deze toren geeft een prachtig uitzicht over het Straatje en het uitgestrekte uiterwaardengebied langs de Waal.

Hoe het vroeger was

Het Weurtsche Straatje stamt uit de 11e eeuw. Toen bestond de wens voor meer land. Daarom ontstonden hier dijken om de Waal in bedwang te houden. Later is de dijk teruggelegd en kreeg het Straatje de functie van een zomerdijk. We denken dat boeren deze dijk ook als pad gebruikten om hun vee naar de uiterwaarden te leiden. De slee- en meidoornhagen die je nu nog steeds ziet, zorgden voor een natuurlijke afscheiding. Aan het begin van de 20e eeuw verloor het Straatje zijn functie. Maar ruim 100 jaar later kunnen we er opnieuw van genieten.

Reacties