Het Broek: een gebied met recreatieve mogelijkheden

Foto: FakirNL

Op donderdag 9 juli vanaf 19.30 uur vond er een digitale presentatie plaats over de gebiedsontwikkeling van Het Broek. Het college vertelde over de ideeën die tot nu toe in het kader van de gebiedsontwikkeling van Het Broek zijn ontwikkeld.

Vorig jaar heeft het college van B&W van Beuningen besloten te kijken naar de huidige en toekomstige recreatieve en toeristische kansen voor het gebied Het Broek. Onderdeel van Het Broek is recreatiegebied de Groene Heuvels. Eigenaar van dat recreatiegebied, Leisurelands, en MOJO als organisator van het jaarlijks evenement Down the Rabbit Hole dat in het recreatiegebied wordt gehouden dachten ook mee. Ook de gemeente Wijchen als buurgemeente was hierbij aangehaakt. De gemeente Wijchen en de gemeente Beuningen werken veel samen op het gebied van de recreatieve invulling van de regio.
Er is een schets gemaakt van hoe het gebied eruit kan komen te zien. Gisteravond werd die schets gedeeld met de gemeenteraad nadat eerder deze week de belangrijkste belanghebbenden bijgepraat werden. Het Broek is het gebied onder de A73, ten westen van de A50. Het wordt ruwweg begrensd door de A50, de nieuwe wetering, de oude wetering en de dorpskern Bergharen.

Wethouder Ruimtelijke Ordening Sijmen Versluijs: “Er is een toenemende vraag naar recreatieve mogelijkheden. Daarnaast zien we dat 1 op de 6 binnenlandse vakanties in Gelderland wordt gehouden. Dan hebben we het over 2,9 miljoen vakanties per jaar. Ook dagjesmensen komen in onze regio aan hun trekken. Kortom: er zijn volop kansen. Die kansen willen we nóg groter maken door het gebied aantrekkelijker te maken voor recreatie”.

Groen

Het Broek is een prachtig natuurgebied dat zich uitstekend leent voor recreatie in, op en langs het water. Onderdeel van de schets is om de bereikbaarheid te verbeteren en het landschap te versterken. Denk verder aan het uitbreiden van de activiteiten en voorzieningen aan de waterplas Groene Heuvels, het verruimen van de recreatieve en culturele mogelijkheden van het recreatiepark en het toevoegen van verblijfsaccommodaties in het gebied om de kwaliteit te verhogen. Uiteraard rekening houdend met de agrariërs in het gebied.

Ambitieuze schets

Er ligt nu een ambitieuze schets. De gemeenteraad nam met belangstelling kennis van de ideeën. Er ligt een locatie waar meer uitgehaald kan worden. Ook biedt het kansen om ondernemerschap in dit gebied te faciliteren en versterken. Na het zomerreces komt de schets terug op de agenda voor een verdiepingsslag. De uitwerking van de schets vraagt niet alleen veel tijd maar ook de samenwerking met een groot aantal partners. De presentatie gisteravond gaf een eerste globale ontwikkelrichting aan. De gemeente roept ondernemers, inwoners, onderwijsinstellingen en andere maatschappelijke organisaties op om mee te denken. U kunt zich daarvoor aanmelden via [email protected] t.a.v. Hans Vincken.

Presentatie terugkijken

De presentatie aan de gemeenteraad was openbaar. De presentatie is opgenomen en terug te zien via deze link.

Reacties