Botulisme in de gemeente

Foto: Beuningen Nieuws

In onze gemeente is botulisme gevonden. Vermijd contact met het water en laat honden niet in het water zwemmen of ervan drinken. Ga ook niet vissen.

Wat is botulisme?

Botulisme is een vorm van voedselvergiftiging. Het wordt veroorzaakt door een bacterie. Deze bacterie is actief als ondiep water boven de 20 graden uitkomt. De bacterie maakt een gif, botuline. Dat gif verlamt de spieren van vissen en watervogels.

Wat gaan we doen?

De verwachting is dat de bacterie verdwijnt zodra het minder warm wordt. Helaas kan het waterschap niks doen tegen botulisme.

Vermijd contact met zieke of dode dieren

We vragen aan u zieke en/of dode dieren niet zelf op te ruimen. Voor meldingen van dode vissen en eenden kunt u contact opnemen met de gemeente. Dit kan via de Meld- en herstelservice of bel tijdens openingstijden naar 024 – 6780876. Wilt u een melding doen over vervuild water? Dan kunt u 24 uur per dag terecht bij waterschap Rivierenland, via telefoonnummer 0344-64 9090.

Reacties