Baggeren vijvers Tempelstraat en de Balmerd

Foto: Beuningen

Vanaf half september worden de vijvers aan de Tempelstraat en De Balmerd in Beuningen gebaggerd. De werkzaamheden starten in week 38 en 39 en duren ongeveer drie weken.

Waarom worden de vijvers gebaggerd?

Baggeren is het weghalen van zand, bladeren en andere lagen van de waterbodem. Door te baggeren blijft de vijver op diepte. Zo wordt gezorgd voor een goede aan- en afvoer van water. Uit metingen die de gemeente uitvoerde, blijkt dat het nodig is om de vijvers aan de Tempelstraat en De Balmerd te baggeren.

Wanneer wordt welke vijver gebaggerd?

Twee vijvers aan De Balmerd en de Tempelstraat worden gebaggerd, zie hiervoor de afbeelding hieronder.

Wat gebeurt er met de vissen in de vijvers?

De aanwezige vissen in de vijvers worden voorafgaand aan de baggerwerkzaamheden gevangen. De gevangen vissen worden in ander water in Beuningen weer uitgezet. Zo wordt onnodige vissterfte voorkomen. Na de baggerwerkzaamheden wordt met experts bekeken of, en welke soorten vissen in de vijvers teruggeplaatst worden.

Reacties