Zilveren erepenning voor Piet Thomassen uit Ewijk

Foto: Beuningen

Afgelopen zaterdag reikte de burgemeester de gemeentelijke zilveren erepenning uit. Met deze penning spreekt de burgemeester een blijk van waardering uit naar iemand die iets bijzonders doet en/of deed voor de gemeente Beuningen. Op 19 september ontving de heer P.M. Thomassen (Piet) de penning. Hij ontvangt de penning als dank voor het werk dat hij al sinds 1989 doet, waarbij hij actief is op verschillende maatschappelijke terreinen. Hij is nog actief bij carnavalsvereniging De Dijkvelders, Parochie H. XXIII en het openluchtzwembad De Tuimelaar. Hij was eerder actief bij Scouting Ewijk.

De uitreiking vond plaats op een plek waar hij zich nog steeds voor inzet: openluchtzwembad De Tuimelaar.

De verdiensten van de heer P.M. Thomassen

1989 – nu: Vrijwilliger in verschillende functies binnen de Carnavalsvereniging “De Dijkvelders”

Carnavalsvereniging “De Dijkvelders” in Ewijk draait helemaal op inzet van vrijwilligers. Het doel is om het carnavalsfeest te organiseren met en voor de hele Ewijkse bevolking, van jong tot oud.

 • De heer Thomassen is een erg actief en betrokken verenigingsmens. Hij is onder andere actief geweest als Prins carnaval (1992), lid raad van elf, lid van het Convent van ex-prinsen, lid van de wagencommissie, erelid en hij verzorgde tijdens de pronkzittingen optredens.
 • Hij zet zich nog steeds in voor de verschillende werkgroepen en commissies.
 • Hij is uitgeroepen met de eretitel “Mister Ewijk”. Een symbolische eretitel met een grote waarde binnen de carnavalsvereniging.

1990 – 1998 : Scouting Ewijk (Bestuurslid, magazijnmedewerker en kookstaf)
De heer Thomassen was in 1990 actief als vrijwilliger bij Scouting Ewijk. Hij was bestuurslid en magazijnmedewerker. Daarnaast zette hij zich in als kookstaf als de leden op kamp gingen.

2007 – nu: Vrijwilliger bij Parochie H. Johannes XXIII (Winssen, Ewijk, Beuningen en Weurt)
De heer Thomassen is vanaf 2007 als vrijwilliger lid van de Kerkhofploeg in Ewijk, medebeheerder van het kerkhof en acoliet (senior-misdienaar).

 • Hij houdt zich onder andere bezig met het bijhouden en schoonmaken van het hele terrein rondom de oude toren.
 • Daarnaast is hij medebeheerder van het kerkhof. Wie vragen heeft over de graven of zerken kan altijd bij hem aan kloppen.
 • Verder heeft hij zich sterk gemaakt om de Indische gerepatrieerde overledenen een mooie rustplaats te geven.
 • In de kerk is hij actief als acoliet (senior-misdienaar). Hij is dan, vooral tijdens uitvaartdiensten, de rechterhand van de priester.
 • Hij in de maand december nauw betrokken bij de opbouw van de kerststal.

2012 – nu: Openluchtzwembad De Tuimelaar in Ewijk
De heer Thomassen is bestuurslid, beheerder groenvoorziening en toezichthouder bij openluchtzwembad De Tuimelaar in Ewijk.

Openluchtzwembad De Tuimelaar in Ewijk is geen groot zwemparadijs, maar een klein gezellig buitenzwembad. In 1965 is dit zwembad door de gemeente aangelegd. Tot 2012 waren er verschillende beheerders en dreigde het zwembad in 2012 te sluiten. Een groep van 9 mensen, waaronder de heer Thomassen, besloten dat het zwembad moest blijven bestaan. In 2013 kreeg het bad een complete facelift en vanaf die tijd is dit zwembad een populaire plek waar vooral kinderen, maar ook volwassenen lekker plonzen en elkaar ontmoeten. Ook het seniorenzwemmen is geïntroduceerd.

 • Het hele jaar wordt er geklust. Buiten en in het hoogseizoen houdt men het zwembad draaiende.
 • De heer Thomassen is vanaf het begin verantwoordelijk voor de groenvoorziening. Dit loopt ook in het hoogseizoen door. Dit houdt in veel snoeien, maaien en onkruid verwijderen.
 • In de zomermaanden helpt hij met het opstarten van het zwembad en houdt hij toezicht.
 • In 2018 is hij lid geworden van het bestuur.

Reacties