Weer deel inspraak windpark Beuningen klaar

Foto: BNG

Van 15 juni t/m 16 juli lag het voorontwerpbestemmingsplan ter inzage samen met het concept milieueffectrapport (MER). Iedereen kon hierop een reactie geven. 24 partijen deden dat ook. Dit waren reacties van inwoners en overlegpartners, zoals het waterschap en andere gemeenten.

Alle reacties en de antwoorden van de gemeente daarop staan in één document. Dat is de Nota van inspraak en vooroverleg. Het college van burgemeester en wethouders stemde op 22 september in met de nota.

Meer weten of de nota zelf lezen? Kijk op energiek.beuningen.nl.

Reacties