Zilveren erepenning voor Gerard van Gorkum

Foto:

Op woensdag 30 september ontving de heer G.H.J.M. van Gorkum (Gerard) een gemeentelijke zilveren erepenning. Locoburgemeester Piet de Klein reikte deze uit als blijk van waardering. Van  Gorkum ontving de penning als dank voor wat hij sinds 2001 als algemeen directeur van de ARN B.V.  betekent heeft voor de gemeente Beuningen en omgeving.

De verdiensten van de heer G.H.J.P. van Gorkum

1. Duurzame ontwikkeling en inwonersbetrokkenheid

De heer Van Gorkum leverde vanaf het begin een bijdrage aan een verantwoorde duurzame  ontwikkeling van het bedrijf en zijn omgeving. Hij betrok direct omwonenden en andere inwoners  bij de ontwikkelingen van zijn bedrijf. Dit getuigt meer dan gemiddelde maatschappelijke  betrokkenheid. Transparant, deskundig, betrokken en met veel empathie zorgde hij voor de juiste  sfeer, omstandigheden en een open debat. Hij heeft, door veel aandacht en tijd te investeren en het bedrijf open te stellen voor iedereen die dat wilde, laten zien dat delen bijdraagt tot begrip.  Hierdoor is er meer begrip dat een afvalverbrandingsinstallatie veel meer is dan dat alleen. Dat  het ook kansen biedt voor een duurzamere samenleving nu en in de toekomst. Juist het delen van  kennis en kunde, voor jong en oud, heeft door zijn bijdrage ervoor gezorgd dat het draagvlak en  acceptatie voor de afvalenergiecentrale groot is.

2. Educatie

De heer Van Gorkum vindt educatie belangrijk. Zo startte hij het scholenproject ‘Energie uit afval,  een schone zaak?’ voor Beuningse schooljeugd en schoolkinderen uit de regio. De kinderen  maken door dit project aan de ene kant kennis met het bedrijf. Aan de andere kant worden ze  gestimuleerd om een bijdrage te leveren aan een duurzame en energieke samenleving. Scholen  hebben veel interesse in dit project en komen graag een kijkje nemen.

3. Ambassadeur en verenigingsondersteuner 

Vanaf 2001 heeft de heer Van Gorkum zich regelmatig ingezet als ambassadeur van de gemeente  Beuningen. Niet altijd zichtbaar maar wel gepassioneerd met het belang van onze gemeente  voorop. Voorbeelden zijn: ambassadeur deelname aan de Entente Florale, zijn persoonlijke  bijdrage in onze energietransitie Energiek Beuningen en niet te vergeten de promotie van  Beuningen Buitengewoon.

4. Maatschappelijke bijdrage 

De heer van Gorkum draagt het verenigingsleven een warm hart toe. Als verenigingen, groot of  klein, aanklopten voor een bijdrage dan hielp hij hierbij.

Ook investeerde hij in de directe fysieke leefomgeving van de ARN B.V. Samen met de  klankbordgroep ligt er een vastgesteld plan hoe de buitenruimte op en rond de “bult “ er  uiteindelijk groen en als landmark uit zal gaan zien. Nu al voor een deel zichtbaar in het park en  door het in ontwikkeling zijnde snoep- en plukbos.

5. Innovatie 

“Zijn we hier intern wel klaar voor?” en “Hoe zorg je voor inwonersbetrokkenheid en draagvlak?”  Dit waren de vragen die Van Gorkum zich altijd stelde als hij weer een nieuwe ontwikkeling in  zijn bedrijf tot stand wilde brengen. In al die jaren als algemeen directeur heeft hij laten zien dat  een nieuwe duurzame ontwikkeling juist samen op kunnen en moeten gaan met inwonersbetrokkenheid en draagvlak. Door zijn inzet, innovatief denken en doen, en het op tijd betrekken van zijn omgeving hebben we nu in onze gemeente een afvalenergiecentrale die niet  alleen de ARN B.V. maar ook Beuningen op de kaart heeft gezet. Van afvalverbrandingsinstallatie  tot leverancier van grondstoffen in de vorm van o.a. elektriciteit, biogas en warmte. Dit alles  samen maakt Beuningen tot een van de duurzaamste gemeenten in Nederland.

Reacties