Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers

Foto: Beuningen

Het kabinet heeft vanwege de corona-crisis een pakket aan maatregelen gepresenteerd voor ondernemers. Doel van deze maatregelen is om de banen en inkomens te beschermen en de gevolgen voor zzp’ers, mkb-ondernemers en grootbedrijven op te vangen. Gemeenten voeren de Tijdelijke overbrugginsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) uit.

Beschrijving

Let op! Het kabinet doet een oproep aan zelfstandige ondernemers om slechts gebruik te maken van de regeling wanneer dat nodig is. Achteraf controleert de gemeente dit. Gemeenten zijn verplicht om bij fraude de toegekende bedragen terug te vorderen en een boete op te leggen.

Gebruikmaken van de Tozo-regeling (Tozo 3). Wat zijn de mogelijkheden vanaf 1 oktober?

Het kabinet heeft nogmaals de Tozo-regeling verlengd. Deze verlenging gaat in vanaf 1 oktober 2020 en loopt tot 1 juli 2021.

Zelfstandig ondernemers met financiële problemen kunnen voor zichzelf een beroep doen op:

 • Een aanvullende inkomensondersteuning
  Dit is een tijdelijke uitkering voor levensonderhoud tot het sociaal minimum (maximaal € 1500,– netto per maand afhankelijk van het inkomen en de gezinssamenstelling). Deze vorm van inkomensondersteuning hoeft u niet terug te betalen (gift). De einddatum om de regeling aan te vragen is 1 juli 2021 (terugwerkend mogelijk tot 1 oktober 2020).
 • Een lening voor bedrijfskapitaal tot maximaal € 10.157,–
  Deze lening vraagt u aan wanneer er liquiditeitsproblemen voortkomen uit de coronacrisis. Dit is een lening tegen 2% rente. Heeft u onder Tozo 1 en 2 al € 5.000 bedrijfskrediet ontvangen? Dan kunt u nog maximaal € 5.057 aanvragen. Vroeg u nog geen bedrijfskrediet aan? Dan kunt u dat alsnog doen tot het maximale bedrag.

De gemeente voert deze tijdelijke regeling uit. U kunt hiervoor direct online een aanvraag doen. kreeg u al Tozo 2 van 1 juni tot 30 september 2020? Dan kunt u aansluitend de verlenging krijgen tot en met maximaal 30 juni 2021. Doe wel een nieuwe aanvraag.

Let op! Wanneer u een partner heeft moet u de partnerverklaring bijvoegen. Bij het aanvragen van een lening voor bedrijfskapitaal moet u een de-minimisverklaring bijvoegen. Vul deze verklaringen in en upload deze in het aanvraagformulier.

Wat moet ik doen?

Ondernemers die een Tozo 2 aanvraag deden en nu de Tozo 2 ontvangen, kunnen met de knop hieronder de regeling verlengen met Tozo 3.

Verlenging Tozo

Ondernemers die niet eerder een Tozo aanvraag deden, Of die alleen een Tozo 1 uitkeringontvingen kunnen dit doen via de knop hieronder. Ook het bedrijfskrediet kunt u hieronder aanvragen. 

Nieuwe aanvraag Tozo 3 /bedrijfskrediet

Voorwaarden Tozo 3

 • U bent zelfstandig ondernemer en tussen 18 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd;
 • U bent Nederlander of daarmee gelijkgesteld en woont rechtmatig in Nederland;
 • U voert bedrijf of zelfstandig beroep uit in Nederland;
 • U staat ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel vóór 17 maart 2020 18.45 uur;
 • U bent vóór 17 maart 2020 18.45 uur gestart met de onderneming en voldoet aan het urencriterium, d.w.z. minimaal 1.225 uur per jaar/23,5 uur per week werkzaam in het eigen bedrijf of zelfstandig beroep;
 • U vraagt de aanvullende inkomensondersteuning aan bij de gemeente waar u woont.

Bijzonderheden Tozo 3

 • Inkomen van de partner telt mee.
 • Inkomen van de zelfstandige zelf (zowel uit als naast het bedrijf) telt wél mee.
 • Nieuw: Van 1 oktober 2020 t/m 30 november 2020 mag er met terugwerkende kracht per 1 oktober aangevraagd worden. Aanvragen die daarna binnen komen, kunnen terugwerkend met ingang van de eerste van de maand (waarin de aanvraag is gedaan) worden aangevraagd en niet meer terugwerkend vanaf 1 oktober 2020.

Per 1 januari 2021 start een volgende fase van de Tozo. Het kabinet vindt het belangrijk dat zelfstandig ondernemers die ook de komende periode geen inkomsten hebben en afhankelijk zijn van een Tozo-uitkering, zich breder oriënteren op de arbeidsmarkt. De gemeente wil u daarbij gaan ondersteunen en denkt nog na over de invulling hiervan.

Per 1 april 2021 komt er een toets op beschikbare geldmiddelen. Dat betekent dat eventuele beschikbare geldmiddelen van het hele gezin ook meetellen. Het totale gezinsvermogen moet dan lager zijn dan 46.520,– om aanspraak te kunnen maken op Tozo-3.

Ook na het aflopen van de Tozo-3 biedt de gemeente ondersteuning aan zelfstandig ondernemers in nood. Het uitgangspunt is dat vanaf 1 juli 2021 de Bbz weer het reguliere vangnet voor zelfstandigen is.

Meer informatie

Reacties