Gezocht: Stembureauleden voor de Tweede Kamerverkiezingen 2021

Foto: Beuningen

Op 17 maart 2021 vindt de verkiezing voor de Tweede Kamer plaats. Vanwege het coronavirus zijn er extra medewerkers op de stembureaus nodig. De gemeente Beuningen is daarom voor al haar dorpen op zoek naar stembureauleden en voorzitters van de stembureaus. Helpt u ook mee? Lees snel verder.

Wat gaat u doen?

Samen met andere stembureauleden zorgt u dat de verkiezingsdag goed verloopt en dat de handmatige telling van de stembiljetten ’s avonds na 21.00 uur zorgvuldig gebeurt. Om u goed voor te bereiden op uw taak bent u verplicht een digitale uitleg te volgen. Na de uitleg volgt een digitale toets, zodat u precies weet wat uw taak is.

 • Om 7.00 uur begint de dag met het inrichten van het stembureau, door de eerste groep stembureauleden
 • Van 7.30 tot 21.00 uur is het stembureau open voor inwoners om te stemmen
 • Informeren van de kiezers met vragen over het stemproces
 • Innemen en controleren van stempassen, volmachten en kiezerspassen
 • Identiteit vaststellen van kiezers
 • Het geven van stembiljetten aan de kiezer
 • Controleren of de stembiljetten goed in de stembus komen
 • Bewaken werkzaamheden en signaleren van fouten in stempassen, aantallen en meer
 • Zorgvuldig tellen van de stembiljetten en inpakken van materialen na 21.00 uur

Een voorzitter heeft naast bovenstaande taken ook nog andere taken.

 • Is contactpersoon voor het team verkiezingen van de gemeente
 • Haalt ’s morgensvroeg een deel van het verkiezingsmateriaal op bij het gemeentehuis
 • Zorgt ervoor dat de proces-verbalen goed worden ingevuld
 • Is eindverantwoordelijke van het stembureau

Alle stembureauleden hoeven niet de hele dag aanwezig te zijn. Er is een rooster wie wanneer ‘dienst’ heeft. Vanaf 21.00 uur helpen alle stembureauleden mee met het tellen van de stembiljetten.
Let op! Vanwege het coronavirus kan het zijn dat stemmen ook eerder mogelijk is. We houden u op de hoogte wat dit betekent voor de stembureauleden. Houd hiervoor ook deze website in de gaten.

Wat bieden wij

 • Een financiële vergoeding van €150,-. U krijgt hiervoor ook een jaaropgaaf van de gemeente Beuningen
 • Een kijkje in de keuken bij verkiezingen
 • U werkt in een tijdsblok

Wat vragen we?

De gemeente is op zoek naar mensen die:

 • Minimaal 18 jaar zijn en stemrecht hebben
 • Stressbestendig, representatief, enthousiast en behulpzaam zijn
 • De Nederlandse taal goed beheersen en duidelijk en helder kunnen communiceren
 • Op 17 maart 2021 de hele dag beschikbaar zijn vanaf 7.00 uur (mochten er andere stembureauleden ziek zijn, dan kunt u invallen)
 • Goede digitale vaardigheden hebben
 • Aanwezig zijn bij een instructiemiddag (data volgen nog, maar waarschijnlijk in de week van 8 maart 2021).
 • Vooruitlopend op aankomende wijziging van de kieswet en het in Delfzijl genomen B&W besluit ‘incompatibiliteiten stembureauleden’ van 23 maart 2010 kunnen wethouders, raadsleden en mensen die op de kandidatenlijst staan van het verkiezend orgaan, geen lid zijn van een stembureau.

Iedereen van 18 jaar en ouder kan zich aanmelden

Dus heeft u interesse, lijkt het u leuk om te werken op een stembureau en kunt u ons helpen op 17 maart 2021? Laat ons dan zo snel mogelijk weten of u stembureaulid wilt worden. Aanmelden kan direct online met uw DigiD tot 1 december 2020. Voor vragen kunt u contact opnemen met team Burgerzaken, via telefoonnummer 14 024.

Corona

We willen de verkiezingen “corona-proof” organiseren. Hierbij volgen we de richtlijnen van het RIVM. Het is daarom belangrijk om goed na te denken bij de aanmelding als stembureaulid. Hoort u bij een van de risicogroepen? Dan is het misschien niet verstandig om u voor deze verkiezingen aan te melden.

Reacties