Geef uw mening over nieuwbouw in Ewijk!

Uitsnede concept Panorama 2040: met deelgebieden West en Zuid
Foto: Beuningen

Er is een flink tekort aan woningen en daar willen we als gemeente graag iets aan doen. Daarom onderzochten we de afgelopen maanden waar in Ewijk extra woningen kunnen worden gebouwd. Deze locaties zijn opgenomen in het concept Panorama 2040 dat door de gemeenteraad is vastgesteld. Dit panorama hebben we nu voor Ewijk uitgewerkt in een “structuurmodel”. We willen graag weten wat u van dit model vindt. We horen dan ook graag wat er goed aan is, maar ook wat er beter kan of wat u nog mist. Ook willen we van u weten hoe woningen voor ouderen, maar ook voor starters eruit moeten zien. En welke sfeerbeelden passen bij Ewijk. Ook andere suggesties zijn van harte welkom.

Geef uw mening

U kunt uw reactie geven tijdens de “Week van Ewijk”. Deze vindt plaatst van 15 tot en met 17 november. U kunt op afspraak deelnemen aan de gesprekstafels in MFA ’t Hart. Heeft u coronagerelateerde klachten? Blijf dan thuis en reageer via de website.

Daarnaast kunt u van 9 november t/m 7 december een reactie geven via de website www.beuningen.nl/woningbouw. Hier is dan ook meer informatie te vinden over het structuurmodel.

Inschrijven gesprekstafel

Voor deelname aan de gesprekstafels vult u een formulier in op de website www.beuningen.nl/woningbouw. Ook kunt u zich opgeven door te bellen met Angelique Cras via het telefoonnummer 14 024.
Wilt u het specifiek over een deelgebied hebben, geef dit dan aan. De deelgebieden zijn Ewijk West (ten westen van de Burgemeester Sprengerlaan en Luit) of Ewijk Zuid (ten zuiden van de Koningsstraat). Wij houden bij de indeling van de gesprekstafels rekening met uw voorkeur.

Let op, de locaties ten noorden van de Van Heemstraweg worden opgenomen in het structuurmodel voor het Oeverwallengebied dat in de loop van 2022 gereed komt. Deze locaties komen niet aan bod tijdens de gesprekstafels van Ewijk.

Deelname aan een gesprekstafel duurt 60 minuten. De tijden waarvoor u zich kunt inschrijven zijn:

  • Maandag 15 november: 19.00, 20.00 en 21.00 uur
  • Woensdag 17 november: 15.00, 16.00, 19.00, 20.00 en 21.00 uur

Indeling gaat op volgorde van inschrijving.

Reacties