Plannen Windpark Beuningen ter inzage

Foto: Steppinstars via Pixabay

Op 23 november stelde de gemeenteraad het bestemmingsplan Windpark Beuningen vast. Het college gaf daarom op 13 december de omgevingsvergunning af.

Het bestemmingsplan, de omgevingsvergunning en de Wet natuurbescherming (Wnb) liggen voor een periode van zes weken ter inzage.

U kunt hier dus op reageren. Dat kan vanaf 16 december 2021 tot en met 26 januari 2022. U kunt bezwaar maken tegen de plannen.

Op www.beuningen.nl/inzageperiodewindpark leest u meer hierover. Ook vindt u informatie hoe u de plannen in kunt zien.

Reacties

Cookieinstellingen