Vakantie en leerplicht

Foto: BNG

De herfstvakantie komt er weer aan. Deze begint op maandag 24 oktober en duurt tot en met vrijdag 28 oktober.

Het komt vaak voor dat ouders eerder met vakantie willen vertrekken, of later van vakantie willen terugkomen. Regelmatig krijgen schoolhoofden de vraag of dit mag. Wij willen uw vakantiepret niet bederven, maar de Leerplichtwet is hier heel duidelijk in: hiervoor mag een schoolhoofd géén toestemming geven.

Gevolgen

Het hoofd van de school moet verzuim melden aan de leerplichtambtenaar. De leerplichtambtenaar stelt dan een onderzoek in. Is er zonder goede reden verzuimd van school? Dan neemt de leerplichtambtenaar passende maatregelen. Er kan dan een proces-verbaal opgemaakt worden.

Informatie

Meer informatie over de Leerplichtwet vindt u op de website van Beuningen www.beuningen.nl. U kunt ook contact opnemen met het hoofd van de school, of met de gemeente Beuningen, telefoon 14 024.

Reacties

Cookieinstellingen