Gemeente Beuningen staat voor uitdagingen in opvang van vluchtelingen

foto;Inge Hondebrink
foto;Inge Hondebrink
Foto: Inge Hondebrink

In de gemeente Beuningen worden drie belangrijke opgaven aangepakt wat betreft de opvang van vluchtelingen, zo meldt de lokale autoriteit. Deze opgaven omvatten de opvang van ontheemden uit Oekraïne, de huisvesting van statushouders en de opvang van asielzoekers, die allemaal hun eigen complexiteit met zich meebrengen.

Al ruim anderhalf jaar maken meer dan 200 ontheemden uit Oekraïne deel uit van de Beuningse gemeenschap, waarbij de gemeente hen een veilig thuis biedt. Maar de behoefte aan opvang blijft hoog, en de gemeente staat voor de taak om haar steentje bij te dragen aan deze humanitaire crisis.

De taakstelling voor de opvang van ontheemden uit Oekraïne bedraagt 160 personen, waarbij momenteel ongeveer 200 plekken bezet zijn op de opvanglocatie Asdonck. Een transitieplan is opgesteld om de doorstroom na ongeveer 5 jaar te regelen.

Daarnaast dient de gemeente Beuningen voor 1 juli 36 statushouders te huisvesten, met een specifieke taakstelling voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV’ers). Ook staat de gemeente voor de uitdaging om asielopvangplekken te realiseren, waarbij de recente invoering van de Wet “gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvangvoorzieningen” (Spreidingswet) een rol speelt.

Op dit moment is er nog geen asielopvang in de gemeente Beuningen, maar de autoriteiten werken samen met buurgemeenten om dit te realiseren. Binnen de subregio Rijk van Nijmegen wordt nauw samengewerkt om de opgave voor opvang van vluchtelingen aan te pakken.

De gemeente Beuningen verkent actief mogelijkheden voor asielopvang en opvang van AMV’ers in samenwerking met het COA en het Nidos. Plannen worden gedeeld met de gemeenteraad, inwoners en andere betrokkenen via diverse communicatiekanalen om transparantie en betrokkenheid te waarborgen.

Cookieinstellingen