Persberichten sturen

Beuningen Nieuws ontvangt graag uw persberichten via [email protected].
Om uw persbericht zo goed en snel mogelijk te kunnen verwerken geven we u enkele tips.

Tekst
Verstuur uw persbericht direct in de mail. De volledige tekst is dan voor de redactie direct leesbaar. Heeft u het ook in een Word-document (of pdf) dan kan dat als bijlage meegestuurd worden maar zorg dat de tekst dus ook direct in de mail leesbaar is.
Maak uw persbericht het liefst niet langer dan één A4-tje.

Foto’s
Wij ontvangen graag (maximaal 5) foto’s (gif, png of jpg-formaat) voor bij de artikelen. Onze voorkeur gaat tevens uit naar horizontale foto’s. Vermeld of het een eigen foto is of anders wie de fotograaf is én dat de foto rechtenvrij gepubliceerd mogen worden. Spreek dit af met de fotograaf! Geef ook aan of diens naam bij de foto(s) vermeld dient te worden. Dit is meestal alleen bij beroepsmatige fotografen gebruikelijk.

Voor het versturen van grote bestanden (tot 2 Gb) kunt u www.wetransfer.com gebruiken.

Aanlevertijdstip
Beuningen.nieuws.nl publiceert alleen online. Daarom hebben wij geen uiterlijke aanlevertijdstip, er is immers geen deadline voor het drukken. Om een optimaal bereik te hebben, raden we echter aan om minimaal een week voor een evenement of activiteit uw bericht aan te leveren. Aangeleverde berichten worden doorgaans dezelfde of de volgende dag gepubliceerd.

Agenda-items ontvangen wij het liefst zodra de datum bekend is. Het eventuele programma kan later aangeleverd worden. Een activiteit twee dagen van tevoren aanleveren heeft weinig effect omdat u dan alleen de lezers van die twee dagen tijdig bereikt. Hoe langer van tevoren, hoe meer lezers u bereikt. Wij plaatsen een activiteit direct in de agenda en plaatsen het 7 tot 10 dagen voordat de activiteit plaatsvindt nog eens als nieuws.

Neem in uw agenda-bericht minimaal het volgende op:

Wie (Vereniging, Stichting, etc.) organiseert
Wat (evenement/bijeenkomst) en
Wanneer (datum + tijdstip) en
Waar (locatie) vindt het plaats en zijn er
Kosten (waar/hoe kaarten te verkrijgen) aan verbonden.

Sportverslagen
Bij sportverslagen ontvangen we graag een tot vijf foto’s. Een foto is niet verplicht maar maakt het bericht wel leuker om te bekijken. Lezers zijn visueel ingesteld. Graag vernemen we ook of de vermelding van auteur/fotograaf (Tekst/foto) onderaan het bericht gewenst is. Zo ja, dan uiteraard ook deze informatie meesturen.

Er zijn veel sportverenigingen en individuele sporters in de gemeente. Wij kunnen niet bij alle voetbal-, tennis-, scouting en andere verenigingen langs om verslag uit te brengen. Het ontbreekt aan capaciteit maar ook aan kennis van de uiteenlopende sporten. Iedereen die het echter leuk vindt om over zijn of haar prestatie, sport of vereniging te schrijven mag dat mailen. We geven er graag aandacht aan!
Sportverslagen kunt u mailen naar [email protected].

Gratis plaatsing
Beuningen.nieuws.nl brengt o.a. (zaken)nieuws, sportberichten en uittips uit Weurt, Beuningen, Ewijk en Winssen. Wij komen ook op landelijke perslijsten voor en krijgen veel berichten. Daar wordt sporadisch iets van geplaatst omdat we voor het lokale nieuws bedoeld zijn. Inzenders van berichten of tips met betrekking op een van onze vier dorpen of de inwoners krijgen altijd een reactie. De lokale berichten worden nagenoeg altijd geplaatst. Plaatsing is gratis zolang het berichten van non-commerciële activiteiten of berichten van verenigingen en stichtingen gaat.

Bedrijven
Inwoners zijn geïnteresseerd in wat er in de gemeente gebeurt. Ook in wat er bij de bedrijven speelt. Wij ontvangen daarom ook graag van bedrijven tips, informatie of persberichten. Het verhaal achter jubilerende, samenwerkende, nieuwe of vertrekkende bedrijven in de winkelcentra en op de bedrijventerreinen brengen we graag. Bij twijfel of wij dit als nieuws of reclame zullen beoordelen, kunt u ons altijd daarnaar vragen.

Algemeen
De redactie behoudt zich het recht voor artikelen niet te plaatsen, dan wel te redigeren of in te korten. De eindverantwoording voor een artikel berust geheel bij de auteur. De redactie neemt geen verantwoordelijkheid voor de betrouwbaarheid en veiligheid van de tekst. Evenmin houdt plaatsing van een artikel in dat de redactie de mening van de auteur onderschrijft.

Mail ons via: [email protected]