Drugsbeleid Beuningen uitgebreid

Foto:

BEUNINGEN, 26 januari 2013

BEUNINGEN, 26 januari 2013

 

Het huidige drugsbeleid van de gemeente Beuningen stamt nog uit 1996. In de toenmalige ‘notitie coffeeshop(s) is enkel vastgelegd dat in de gemeente Beuningen geen coffeeshops toegestaan worden.

Het huidige college vindt dat een drugsbeleid moet voldoen aan de huidige wet- en regelgeving en zich ook moet richten op de wijze waarop tegen drugsgerelateerde zaken kan worden opgetreden. Sinds het vaststellen van de notitie zijn er diverse wetten in werking getreden die de burgemeester bevoegdheden geeft om op te treden tegen illegale drugshandel. Deze nieuwe wetgeving is tot nog toe niet verwerkt in de notitie coffeeshop(s).

In de raadsvergadering van 19 maart aanstaande besluit de raad over een nieuw drugsbeleid. Deze geeft weer welke bevoegdheden en instrumenten aangewend kunnen worden om het drugsgebruik, – handel, -overlast en -criminaliteit. Ook bevat het een onderdeel waarbij verschillende omstandigheden in vier categorieën ondverdeeld zijn. De omstandigheden worden op basis van een puntensysteem ‘gewaardeerd’ om daarmee vast te stellen welke maatregelen of straffen toegepast moeten worden.