Streep door pilotproject Landgoed Beuningen

Foto:

EWIJK, 28 januari 2013

EWIJK, 28 januari 2013

De intentieovereenkomst tussen de gemeente Beuningen en projectontwikkelaars Berghege Projectontwikkeling B.V. en ICE Development B.V. aangaande de ontwikkeling van een landgoed in Beuningen is op verzoek van de projectontwikkelaars ontbonden.

De in juli 2010 getekende overeenkomst had als doel de kaders vast te leggen voor de uitwerking en realisatie van een landgoed op de locatie Van Heemstraweg 2A nabij Doddendael. De gemeente heeft naar aanleiding van een verzoek dat in 2004 ingediend werd, een visie op het totale gemeentelijke gebied tussen de Waaldijk en de Van Heemstraweg laten opstellen. Het resultaat hiervan, ‘De oeverwal als  landgoed‘ is door gemeente in november 2008 vastgesteld.

Het uitvoeringsplan van deze visie is door de gemeente in gang gezet maar is, vanwege de financiële positie van de gemeente, in mei 2012 door de gemeenteraad stop gezet. Alleen de ontwikkeling van Landgoed Beuningen was als een pilotproject uit dat plan overeind gebleven. De ontwikkelaars hebben kenbaar gemaakt dat zij meer woningen wensten te realiseren dan wat er in het voorstel stond. Die wens pastte niet binnen de kaders van het landgoed.

De projectontwikkelaars schreven de gemeente in december dat ze gebruik wensten te maken van de ontbindende voorwaarde waarbij ze, indien er op 1 januari 2013 nog geen exploitatieovereenkomst is, de overeenkomst mochten ontbinden. “Ondanks de inspanningen van de betrokken partijen is er geen enkel zicht op het tot stand komen van een exploitatieovereenkomst” lieten ze de gemeente weten. Omdat ze twijfelen of er überhaupt een dergelijke overeenkomst komt gaven ze aan definitief te willen stoppen met het project.

 

De gemeente heeft de ontwikkelaars inmiddels laten weten dat ook zij heeft moeten constateren dat ondanks de gezamenlijke inspanningen de kans op een succesvolle realisatie van dit project, mede in het licht van de huidige economische situatie, klein geacht moet worden.