Contract fijnstofmetingen West en Weurt loopt af

Foto:

WEURT, 29 januari 2013

WEURT, 29 januari 2013

 

De gemeente Beuningen vraagt de Provinicie Gelderland om bij te blijven dragen aan het meten van fijnstof in Weurt.

De gemeenten Beuningen en Nijmegen werken in het gebied Nijmegen-West en Weurt tot medio 2013 samen met de provincie Gelderland om de kwaliteit van het milieu te verbeteren.

De luchtkwaliteit in Weurt en Nijmegen-West wordt sinds 2006 gemeten. De metingen kost Nijmegen en Beuningen jaarlijks een ton. Nijmegen neemt daarvan 42.500 euro op haar rekening en Beuningen 7.500 euro. Contractueel was vastegelegd dat de Provincie de andere helft bijlegde. Dat contract loopt medio 2013 af maar de twee gemeenten dringen nu bij de Provincie aan op verlenging tot eind 2017.

Zorgen om toenemende luchtverontreiniging
De nieuwe stadsbrug, de Oversteek, in Nijmegen is een van de zichtbare bewijzen van de ontwikkelingen in het gebied Nijmegen-west en Weurt. De bewoners in dit gebied zijn ongerust, dat het toenemende verkeer nog meer luchtverontreiniging met zich mee brengt.

Voor de bewoners van Weurt komt daar nog bij dat bij opstoppingen op de nieuwe brug, het verkeer de Van Heemstraweg als uitvalsroute naar de A73 zou kunnen kiezen. Er wordt dan een toename van het verkeer ingeschat tussen de 8 en 10%. De verontrusting is geuit via de Klankbordgroep het ‘Kronenburger Forum’ , waar vertegenwoordigers van inwoners en bedrijven aan deelnemen.

Het Kronenburger Forum heeft verzocht de website, www.westenweurt.nl, het meetnet fijnstof en de dialoog in het Kronenburger Forum voort te zetten om een optimale communicatie naar de inwoners te waarborgen. Ook is verzocht om de luchtmetingen vanaf 2013 uit te breiden met roetmetingen.

Om dit alles te kunnen blijven doen heeft de gemeente Beuningen een brief naar de provincie Gelderland geschreven met het verzoek om de samenwerking tot minimaal 2017 voort te zetten.