GS keurt begroting Beuningen goed

Foto:

BEUNINGEN, 30 januari 2013

BEUNINGEN, 30 januari 2013

 

Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben de begroting 2013 van de gemeenten Beuningen en Apeldoorn goedgekeurd.

Omdat beide gemeenten onder preventief (verscherpt) toezicht staan is goedkeuring van Gedeputeerde Staten nodig voordat het gemeentebestuur uitgaven kan doen in 2013.

De provincie heeft als toezichthouder de mogelijkheid om nieuwe financiële verplichtingen te belemmeren en kijkt dan ook extra scherp naar nieuwe uitgaven die aan de begrotingen zijn toegevoegd.

Beuningen
De gemeente Beuningen staat onder preventief toezicht vanwege tekorten binnen het gemeentelijk grondbedrijf en de gemeentelijke zandwinning. Het financiële probleem is hier dan ook niet ontstaan in de jaarbegroting.

De voorbereiding van de zandwinning heeft Beuningen 33 miljoen gekost maar Beuningen kreeg slechts een hoogste bod van 13 miljoen. Deze strop en de hoge rentekosten van de grondaankopen die Beuningen niet kwijtraakt, zijn de oorzaak van de forse bezuinigingen.

De geraamde uitgaven voor ‘nieuw beleid’ zijn in Beuningen zeer beperkt. Dat is logisch aangezien ze zijn meegewogen in het zeer forse bezuinigingstraject.

Nieuwe uitgaven
De provincie Gelderland toetst de voorgenomen nieuwe uitgaven aan de criteria ‘wettelijke verplichtingen‘ en ‘onontkoombaar/onuitstelbaar‘. ‘Nieuwe uitgaven’ in Beuningen betreffen de wettelijke verplichting van de rekenkamerfunctie, een incidentele uitgave voor bushaltetoegankelijkheid en uitgaven voor het groenbeheersplan.