Ondernemers Centrum Beuningen gaan stemmen

Foto:

BEUNINGEN, 30 januari 2013

BEUNINGEN, 30 januari 2013

 

Door de nieuwe reclamebelasting voor het centrum van Beuningen gaan 83 ondernemers voor het eerst betalen.

De huidige ondernemersvereniging heeft 53 leden. Met de contributie van deze leden werden actviteiten in het centrum bekostigd. Door de invoering van de reclamebelasting komt een eind aan de vrijblijvendheid om mee te betalen aan de activiteiten. Het bedrag dat Centrum Management Beuningen straks kan begroten gaat van circa 25.000 euro naar 60.000 euro.

206696

Eind november hebben de ondernemers van Beuningen tijdens een bijeenkomst in de Vrijboom 2000 vrijwel unaniem gestemd voor invoering van reclamebelasting in het centrum van Beuningen. Dit gebeurde onder voorwaarde, dat de gemeente twee opties zou uitwerken over de manier van heffen.

De gemeente heeft de opties uitgewerkt en heeft de ondernemers uitgenodigd voor een bijeenkomst op donderdag 7 februari. Wethouder Henk Plaizier en de heer Roy Koenders, teamleider belastingen, lichten de twee opties toe. Daarna is er ruimte voor het stellen van vragen en kunnen de ondernemers hun stem uitbrengen. De optie die tijdens de bijeenkomst de meeste stemmen krijgt, zal door de gemeente worden uitgevoerd.

Optie 1
Gedifferentieerd tarief op basis van WOZ-waarde.
Minimumbedrag van € 265 en maximum bijdrage van € 895. Dit komt voor de meeste ondernemers overeen met de de huidige bijdrage aan de Ondernemersvereniging. Door aftopping betalen grote winkels maximaal € 895. Zou er geen aftopping toegepast worden dan zou het bedrag op kunnen lopen to € 4.909.

De aftopping aan de onderkant zorgt ervoor dat veel ondernemers van kleinere winkels meer moeten betalen dan op basis van de kleine oppervlakte. Ook zij betalen echter niet meer dan de huidige contributie aan de OVB.

Optie 2
Alle ondernemers in het afgebakende gebied betalen evenveel, namelijk € 449. In deze situatie gaan 91 ondernemers meer, en 45 minder, betalen. Een meerderheid voor deze optie halen lijkt daarmee niet reëel maar er wordt democratisch gestemd.

De opties zijn [file in pdf formaat na te lezen.]

Gebiedsafbakening
Er is een afgebakend gebied waarvoor de reclamebelasting gaat gelden. Dit is door een afvaardiging van de OVB in samenwerking met de gemeente Beuningen bepaald. In principe kunnen de (initiatiefnemendde) ondernemers zelf aangeven om welk gebied het gaat.

Vrijstelling
Gebruikelijk is om openbare gebouwen en aankondigingen die een algemeen maatschappelijk, charitatief of ideëel belang dienen vrij te stellen. Bijvoorbeeld een neutraal bord ‘Huisartsenpraktijk’ met daaronder de namen van de artsen, valt niet onder de criteria voor reclamebelasting.

Datum: donderdag 7 februari 2013
Tijd: van 19.00 tot 20.30 uur
Locatie: De Vrijboom 2000, Van Heemstraweg 66, 6641 AG Beuningen

 

Gerelateerd(e) bericht(en) 28-11-2012 Slechts één stem tegen reclamebelasting in Beuningen 26-11-2012 OV Beuningen roept op om voor reclamebelasting te stemmen 03-11-2012 Gemeente maakt zich op voor reclamebelasting 04-10-2012 Centrum Beuningen gaat voor invoering reclamebelasting 26-06-2012 Reclamebelasting voorkeur van Ondernemersvereniging Beuningen

 

opties-reclamebelasting.pdf