Inschrijving 97ste Vierdaagse begint op 4 februari

Foto:

Vanaf maandag 4 februari is het mogelijk in te schrijven voor de 97ste
Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen Nijmegen, die van 16 tot en met
19 juli worden gehouden.De inschrijflimiet voor de 97ste Vierdaagse is bepaald op 46.000, 1.000 inschrijvingen meer dan voorgaande jaren. Bij overschrijding van de inschrijflimiet wordt er geloot onder debutanten.

Twee periodes
Als gebruikelijk zijn er ook dit jaar weer twee inschrijfperiodes. Inschrijfperiode 1 loopt vanaf maandag 4 februari (00.00 uur) tot en met vrijdag 1 maart (24.00 uur). In deze eerste periode kunnen degenen inschrijven die vorig jaar de 96ste Vierdaagse met succes hebben volbracht. Ook jongens en meisjes die dit jaar (2013) 12 jaar oud worden, kunnen van deze eerste inschrijfperiode gebruik maken.

Inschrijfperiode 2 is van maandag 4 maart (00.00 uur) tot en met vrijdag 5 april (24.00 uur). Deze tweede inschrijfperiode staat open voor alle anderen die aan de 97ste Vierdaagse willen meedoen.

Wel/niet loting
Als een loting noodzakelijk blijkt, wordt die gehouden op vrijdag 12 april onder debutanten in de Vierdaagse. Drie groepen worden van loting gevrijwaard: degenen die in 2001 geboren zijn; degenen die voor de 95ste én de 96ste Vierdaagse zijn uitgeloot; en degenen die inschreven via Via Vierdaagse.

Website
Stichting DE 4DAAGSE verwacht dat 99% van de deelnemers aan de Vierdaagse via internet inschrijft. De volledige reglementen omtrent de 97ste Vierdaagse en de inschrijving zijn te vinden op de officiële Vierdaagsewebsite, www.4daagse.nl.