Ruim 86 miljoen voor verkeer- en vervoerbeleid in de regio Arnhem-Nijmegen

Foto:

REGIO, 1 februari 2013

REGIO, 1 februari 2013

 

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft de stadsregiogemeenten ruim 86 miljoen euro toegekend voor verkeers- en vervoersprojecten in 2013.

Het geld is grotendeels bestemd voor het openbaar vervoer en grote projecten als Stadsregiorail, mobiliteitsmanagement (SLIM), snelfietsroutes en HOV-lijnen. Momenteel inventariseren de stadsregiogemeenten aan welke overige projecten zij het geld willen besteden.

 

De stadsregiogemeenten hebben hun mobiliteitsplannen met succes bij het ministerie van I&M (Infrastructuur en Milieu) op de agenda gezet. Voor 2013 hebben zij zelfs 14,3 miljoen extra uit het BDU (Brede Doel Uitkering) gekregen. Dit is ruim 6% van het totale landelijke budget.

De extra bijdrage van 14,3 miljoen voor 2013 is o.a. bestemd voor:
• Beter Benutten:
landelijk programma om in de drukste regio’s bestaande infrastructuur beter te benutten
• Fiets filevrij:
de snelfietsroutes De Liemers en Nijmegen-Beuningen
• Breng direct RijnWaalsprinter
• De aanleg van P+R terreinen
De gemeenten zijn nu aan het inventariseren aan welke overige projecten zij dit geld willen besteden. Eind maart is hier meer duidelijkheid over.