Geen boekwerk flora en fauna in de kast

Foto:

BEUNINGEN, 2 februari 2013

BEUNINGEN, 2 februari 2013

De gemeente Beuningen had graag inzicht gehad waar beschermde soorten in de gemeente voorkwamen.

Om dit inzicht te krijgen was er in de begroting van 2013 budget aangevraagd maar door bezuinigingen van de raad is er geen budget vastgesteld. Een adviesbureau had het onderzoek moeten uitvoeren en een gebiedsinventarisatie zullen maken. Door bezuiniging op personeel ontbreekt het ook aan tijd en kennis om dit onderwerp zelf goed uit te werken.

 

Mede omdat er ook nog steeds geen duidelijkheid bestaat over de Wet Natuur wordt het project om de flora en fauna te inventariseren voorlopig niet uitgevoerd.

De gemeente kiest er nu voor om pas met een onderzoek te starten wanneer informatie nodig is. De gemeente ziet hier wel nadelen in. Zo is er geen centraal punt waar onderzoeken worden bijgehouden. De kans bestaat dat er onnodig onderzoek wordt uitgevoerd waar dit al eerder gebeurd is. Met een inventarisatie zou de informatie gebundeld en vooraf beschikbaar zijn.

De toekomstige flora en fauna-onderzoeken worden niet meer inhoudelijk getoetst maar er zal vertrouwd worden op de deskundigheid van het adviesbureau.