Gemeente trekt bezwaren regiocontracten in

Foto:

BEUNINGEN, 6 februari 2013

BEUNINGEN, 6 februari 2013

 

Het college van de gemeente Beuningen had bezwaar aangetekend tegen twee voorwaarden op de subsidiebeschikkingen van de Stadsregio Arnhem.

 

De beschikkingen zijn afgegeven voor drie projecten uit de regiocontracten. De bezwaren waren gericht tegen de Algemene subsidieverordening omdat die als voorwaarde gesteld werd maar nog niet vastgesteld was. Het andere bezwaar was tegen het feit dat voor alle projecten een accountantsverklaring gevraagd werd terwijl de provincie zelf pas boven de € 125.000 een accountantsverklaring afdraagt.

De gemeente Beuningen stelt dat het veel tijd en geld scheelt voor de projecten als er geen accountantsverklaring nodig is. De Stadsregio was het daar mee eens. Ook zij vonden de hoge kosten niet in verhouding staan met het soms lage subsidiebedrag. Na overleg komt de Stadregio de gemeente tegemoet aan de bezwaren. De gemeente heeft daarop de bezwaren ingetrokken.

In het kader van de regiocontracten zijn de drie Beuningse projecten ‘Cultuurhistorisch waardevolle plaatsen: QR-codes”, Cultuurhistorische landschapselementen” en “Beleef het land van Maas en Waal: Cultuurhistorische waardenkaart” gehonororeerd.