Aanleg snelfietsroute start medio 2013

BEUNINGEN, 13 februari 2013

BEUNINGEN, 13 februari 2013

 

Medio dit jaar start de aanleg van een vrijliggend tweerichtingen fietspad. Deze vervangt de twee vrijliggende fietspaden langs de Burgemeester van Suchtelenstraat in Beuningen. Het fietspad is onderdeel van de zuidelijke snelfietsroute Nijmegen-Beuningen.

Met de komst van het nieuwe fietspad hoeven fietsers uit de richting Nijmegen de Van Suchtelenstraat niet meer over te steken.

De kruispunten van de Burgemeester van Suchtelenstraat met de Houtduiflaan, de Lindenstraat en de Oude Reekstraat worden opnieuw ingericht. Het fietspad aan de overkant wordt een voetpad.

Om met de uitvoering te kunnen starten moesten alle benodigde gronden in het bezit van de gemeente te zijn. De grondaankopen kostten veel tijd maar in januari van dit jaar is de laatste grondaankoop ondertekend en start de aanbesteding. Eind 2013 moet het fietspad klaar zijn.