Aanpak doorstroming hoogwater vertraagd

Foto:

BEUNINGEN, 16 februari 2013

BEUNINGEN, 16 februari 2013

 

Hoogwater en de naderende start van het broedseizoen hebben Rijkswaterstaat en Staatsbosbeheer doen besluiten om de werkzaamheden voor het project Stroomlijn tot eind augustus 2013 uit te stellen.

In het project ‘Stroomlijn‘ wordt de begroeiing aangepakt om zo de doorstroming van hoogwater in de Beuningse Uiterwaard te bevorderen. In een tweede project ‘Klimaatbuffer‘ wordt een zogenaamde nevengeul gegraven. De nevengeul werkt als een wateropvang dat bij hoogwater een verlagend effect van 14 cm oplevert. Beide projecten samen vergroten de veiligheid.

Aanvankelijk was de planning om de eerste fase vóór het broedseizoen half maart 2013 af te ronden. De Beuningse uiterwaarden staan echter door het recente hoogwater wederom onder water. Op 7 februari bereikte de Waal daarbij haar hoogste stand. Hierdoor zijn de terreincondities te slecht om het werk nu veilig en zonder bijkomende schade te kunnen uitvoeren.

 

Gerelateerd(e) bericht(en)
27-09-2012 Veldexcursie in de Beuningse Uiterwaarden
04-06-2012 Dijkmagazijn: Natuurontwikkeling nu en straks in Beuningen
30-05-2012 Doorstroming hoogwater verbeteren in Beuningse Uiterwaard

 

RWS-050112-2979-flv.flv