Financiële steun voor gemeente Beuningen

Foto:

BEUNINGEN, 20 februari 2013

BEUNINGEN, 20 februari 2013

 

De provincie gaat de gemeente Beuningen financieel steunen door de cofinanciering op een aantal projecten te verhogen. Gedeputeerden Staten hebben dat dinsdag besloten.

Het gaat om de revitalisering van de kern Weurt, een extra bijdrage voor de reconstructie van de kruising in de Van Heemstraweg in Weurt en de snelfietsroute Leigraaf.

Beuningen staat onder preventief toezicht. Uit de onlangs vastgestelde begroting blijkt dat gemeente een zware inspanning levert om in meerjarig perspectief een sluitende begroting te krijgen.

Samenwerking
Naast de verhoging van de cofinanciering gaat de provincie de gemeente helpen bij het zoeken naar samenwerking met buurgemeenten en wordt gekeken naar ondersteuning met tijdelijk personeel of het tijdelijk dragen van organisatiekosten.

Tot slot stellen Gedeputeerde Staten voor om een deel van de kosten die de gemeente gemaakt heeft voor de landelijke zandwinning te vergoeden. Met Beuningen wordt een prestatieovereenkomst gesloten nadat Provinciale Staten hebben besloten over de voorjaarsnota en er duidelijkheid is over de cofinanciering van de projecten.

Preventief toezicht
De gemeente staat onder preventief toezicht door tekorten bij het gemeentelijk grondbedrijf en de gemeentelijke zandwinning. Het tekort drukt zwaar en gedurende lange tijd, twintig jaar, op de begroting. De steun aan Beuningen moet de gemeente in staat stellen om binnen een termijn van tien jaar, op eigen kracht, de financiële problemen op te lossen. In totaal gaat het dan om een bedrag van vijf miljoen euro.

Provinciale beleidslijn
Deze financiële steun is mogelijk door toepassing van de provinciale beleidslijn bij verslechtering van de financiële positie van gemeenten die op 19 december door Provinciale Staten is vastgesteld. Het is de eerste keer dat de beleidslijn wordt toegepast. Het college wil hiermee bereiken dat het gemeentebestuur van Beuningen op eigen kracht de financiële problematiek kan oplossen.

 

Bron: Provincie Gelderland