Luchtkwaliteit Beuningen voldoet

Foto:

EWIJK, 20 februari 2013

EWIJK, 20 februari 2013

 

Volgens de gemeente Beuningen bevestigt de NSL-monitoring van 2012 het beeld dat er in 2015 geen sprake is van norm-overschrijdingen langs de A50 in de gemeente Beuningen.

Sinds de invoering van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) in 2009 berekent het Rijk elk jaar de te verwachten uitstoot langs rijkswegen.

Beuningen had volgens de monitoringsprapportage van 2010 in het jaar 2015 de grootste aantal snelwegkilometers met overschrijding van de grenswaarden voor NO2 als er geen extra maatregelen worden genomen. Na aandringen van de bewonerscomité A50 uit Ewijk en de gemeente Beuningen heeft Rijkswaterstaat in januari 2011 toegezegd dat er (extra) luchtschermen geplaatst worden op het tracé A50.

De tweede NSL-monitoring in 2011 concludeerde dat door het nemen van maatregelen er in 2015 geen sprake is van norm-overschrijdingen langs de A50.

Inmiddels zijn er luchtschermen geplaatst. In de in december 2012 verschenen derde editie van de NSL rapportage (Luchtkwaliteit) is te zien dat in Gelderland nagenoeg alle knelpunten in 2015 zijn opgelost.