Opvallende stijging inbraken in Ewijk

Foto:

GEMEENTE, 20 februari 2013 

GEMEENTE, 20 februari 2013 

 

Ten opzichte van 2010 toen er nog 201 aangiften van woningbraken in de hele gemeente Beuningen waren, zijn er in 2011 en en in 2012 aanzienlijk minder (respectievelijk 123 en 126) aangiften gedaan.

Het aantal aangiften van inbraak in een box, garage, schuur, tuinhuis en dergelijke is, over de hele gemeente geteld, in 2012 ongeveer gelijk gebleven. Opvallend is wel de stijging van het aantal aangiften van deze laatste groep in Ewijk. De politie heeft geen verklaring voor de stijging van 1 in 2011 naar maar liefst 7 gevallen in 2012.

De politie zegt ook geen uniform systeem in de inbraken (woning- en/of gargebox) of een uniforme werkwijze van de daders achterhaald te hebben. Waarschijnlijk zijn er meerdere daders of dadergroepen actief (geweest).