Intentieovereenkomst Kloosterhof Weurt

Foto:

WEURT, 27 februari 2013

WEURT, 27 februari 2013

 

Op dinsdag 26 februari tekenden de gemeente Beuningen, Stichting Oeverwal, Stichting De Kloosterhof en Peuteropvang Beuningen een intentieovereenkomst voor de realisatie van de ontmoetingsplek Kloosterhof in Weurt.

Deze partijen slaan de handen ineen om te komen tot één ontmoetingsplek op de Kloosterhof in Weurt met zowel basisschool, sporthal als ruimte voor dorpshuisactiviteiten.

In de structuurvisie gemeente Beuningen zijn voor Weurt enkele aanpassingen voorgesteld om het dorp verder te ontwikkelen en te zorgen dat inwoners elkaar makkelijk kunnen blijven ontmoeten.

Eén van die ingrepen is om Laan 1945 op te knappen en op de kop van deze straat een ontmoetingsplek te maken. Eén gebouw met een nieuwbouwlocatie voor basisschool De Ruyter, renovatie van de sporthal en ruimte voor dorpshuisactiviteiten. De vrijkomende locatie van basisschool De Ruyter is vanwege zijn centrale ligging geschikt voor woningbouw, met name voor senioren en inwoners die zorg nodig hebben. Voor nieuwbouw van de school is door de gemeenteraad van Beuningen al een bedrag van 1,9 miljoen euro gereserveerd.

Subsidie provincie Gelderland
De gemeente Beuningen staat onder begrotingstoezicht van de provincie Gelderland. De gemeente kan een ontmoetingsplek dus niet geheel zelf financieren. Wel kan ze een provinciale subsidiebijdrage vragen uit het impulsplan Gelderse Woningmarkt. Deze aanvraag wordt, samen met de ondertekende intentieovereenkomst, voor 1 maart 2013 ingediend. Of het plan voor de ontmoetingsplek Kloosterhof daadwerkelijk uitgevoerd kan worden hangt af van het toekennen en de hoogte van deze subsidie.