Meer meldingen huiselijk geweld

Foto:

GEMEENTE, 27 februari 2013

GEMEENTE, 27 februari 2013

 

In 2011 (vanaf juli) zijn 10 meldingen van huiselijk geweld in de gemeente Beuningen bij het Veiligheidshuis* binnengekomen. In 2012 waren dat er 77.

In de afgelopen twee jaren heeft de werkgroep Huiselijk Geweld Beuningen het stappenplan (een meldcode) huiselijk geweld verder ontwikkeld voor diverse professionals en vrijwilligers en is de ‘vertrouwenspersoon huiselijk geweld’ in het leven geroepen. Daarnaast is de werkgroep gestart met het vormgeven van een informatiecampagne om huiselijk geweld bij iedereen onder de aandacht te brengen: waar kunnen (vermoedens van) huiselijk geweld gemeld worden en op welke wijze worden deze meldingen dan opgepakt.

Vanaf juli 2011 is de gemeente Beuningen aangesloten bij het Veiligheidshuis Rijk van Nijmegen. Alle meldingen huiselijk geweld (voornamelijk van de politie afkomstig) komen sindsdien bij dit Veiligheidshuis binnen. Indien deze meldingen zich voor een lokale aanpak lenen, leidt Het Veiligheidshuis deze door naar het lokale zorgnetwerk of, als er sprake is van meervoudige problematiek, naar het Meldpunt Bijzondere Zorg.