D66: Meer democratie met grotere gemeente

Foto:

BEUNINGEN, 2 maart 2013

BEUNINGEN, 2 maart 2013

Met zo’n 80 aanwezigen uit o.a. Beuningen, Nijmegen en Wijchen is op donderdagavond 28 februari 2013 de zaal van De Vrijboom in Beuningen goed gevuld bij de openbare debatavond georganiseerd door D66 Beuningen.

Thema van de avond is ‘grotere gemeenten en toch meer democratie‘.

Alexander Pechtold trapt af en met een beschouwing op de actuele politieke situatie. Hij waarschuwt ook voor lappendekens aan gemeenschappelijke regelingen en samenwerkingen. Hij roept D66-leden uit Beuningen en Heumen op om deel te nemen aan de gemeenteraadsverkiezingen in 2014.

Voordat Alexander vertrekt voor een optreden in Nieuwsuur later die avond deelt wethouder Michel Lepoutre, wethouder uit Druten, eerst nog zijn ideeën over het vlottrekken van de hypotheekmarkt met Pechtold. Dit had eigenlijk niks met het onderwerp van de avond te maken maar wethouder Michel Lepoutre wilde graag gebruik maken van het moment om zijn plan aan een landelijk politicus voor te kunnen leggen. Een plan dat er kort gezegd op neer komt dat de gemeente geld leent en dat weer uitleent aan haar burgers.

D66 2e kamerlid Gerard Schouw neemt het van Alexander Pechtold over. Als woordvoerder op o.a. het terrein van Binnenlandse Zaken benoemt Gerard waar wat hem betreft de pijn zit bij bestaande gemeentelijke samenwerkingsverbanden. In de meeste gevallen zit er slechts één vertegenwoordiger namens een gemeente in het bestuur. De gemeenteraad heeft in die situaties minder invloed en kan minder goed controleren wat er zich precies afspeelt. Een grotere gemeente die zelfstandig opereert wordt wel direct gecontroleerd door een gekozen gemeenteraad.

Wethouder Bert Jeene uit Nijmegen benadrukt het belang van samenwerken in de regio, maar zegt te merken dat hij daarbij op kousenvoeten moet lopen. In gemeenten rondom Nijmegen ligt het vaak erg gevoelig als ‘het grote Nijmegen’ wat voorstelt. Anderzijds gaf Bert Jeene ook aan dat Nijmegen te klein is om zelfstandig al haar taken te kunnen uitoefenen. Nijmegen neemt deel aan 65 verschillende samenwerkingsverbanden. Dat zorgt voor erg veel bestuurlijke inspanningen en besluiten worden traag genomen.

Michel Lepoutre sluit af met een praktische en ondernemende kijk op het verbeteren van producten die een gemeente aan haar burgers levert.

D66 gaat voor gemeenteraadsverkiezingen
Voor de aanwezige Beuningse D66-ers is het een geslaagde avond. Diverse aanwezigen zeggen zich in te willen zetten om D66 in Beuningen mee te kunnen laten doen aan de gemeenteraadsverkiezingen in 2014. In de komende maanden zal duidelijk worden of dat voldoende is. Belangstellenden worden van harte uitgenodigd om zich bij D66 te melden via [email protected].