Zwembad De Plons geïnspecteerd

Foto:

BEUNINGEN, 2 maart 2013

BEUNINGEN, 2 maart 2013

Zwembad de Plons wordt jaarlijks onaangekondigd geïnspecteerd of zij de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (Whvbz) naleven.

Tijdens de laatste controle zijn een aantal gebreken vastgesteld. De exploitant heeft de twee gebreken waarvoor hij verantwoordelijk is reeds verholpen. Het betrof een ontbrekende afdekrooster en de hoeveelheid van het wekelijks toe te dienen water wat te weinig was.

De gemeente is als eigenaar verantwoordelijk voor twee andere gevonden gebreken. Deze betreffen de overloopvoorziening van het water uit het wedstrijdbassin dat onvoldoende is en achterstallig onderhoud. Voor de overloopvoorziening is een oplossing gevonden. Het achterstallig onderhoud wordt geïnventariseerd door de afdeling Openbare Werken en wordt daarna verholpen. De kosten hiervoor komen uit het gemeentelijke bouwfonds.

Uit de inspectie blijkt verder dat er geen gevaar is voor de volksgezondheid.