Onderhoud schoolgebouwen

Foto:

BEUNINGEN, 2 maart 2013 – De schoolbesturen in de gemeente mogen ieder jaar een lijst indienen met daarop zaken, die op hun school moeten worden aangepast.

BEUNINGEN, 2 maart 2013 – De schoolbesturen in de gemeente mogen ieder jaar een lijst indienen met daarop zaken, die op hun school moeten worden aangepast.

 

Stichting Oeverwal heeft haar overzicht voor onderhoud aan huisvesting  voor 2014 ingediend. Daarop staan basisscholen de Fontein, de Hoeven, de Kameleon, de Peppel en de Dromedaris. Alle verzoeken zijn positief beoordeeld door de gemeente. Ook het inrichten van een 16e leergroep bij de Dromedaris, omdat het een eerste inrichting betreft.

Bij de Fontein vindt er onderhoud aan deuren en ramen plaats. Bij de Hoeven heeft het dak onderhoud nodig, bij de Kameleon wordt de speelplaats en de fietsenrekken hersteld. Bij de Peppel worden screens vervangen. De totale kosten van het Programma bedragen € 22.043.