Aanhanger bij de voetbalvelden in Ewijk

Foto:

EWIJK, 7 maart 2013

EWIJK, 7 maart 2013

 

Op de parkeerplaats bij de voetbalvelden in Ewijk staat een aanhanger waarvan de eigenaar niet bekend is.

De eigenaar overtreedt hiermee de Algemene Plaatselijke Verordening (artikel 5:6), omdat de aanhanger niet langer dan drie dagen op de openbare weg geparkeerd mag staan.

Dit geldt overigens ook voor caravans, vouwwagens etc. Daarom verzoekt de gemeente de eigenaar om contact op te nemen met de handhaver van de gemeente, via telefoonnummer 14 024. Als binnen één week (vanaf 4 maart) geen reactie is ontvangen, wordt de aanhanger afgevoerd. De kosten voor het verwijderen/stallen van de aanhanger worden (later) op de eigenaar verhaald. Ook kan de eigenaar een boete verwachten voor het overtreden van de driedagentermijn en het niet hebben van een kentekenplaat op de aanhanger.