Silhouet extra brug over de Waal in de A50 klaar

EWIJK, 7 maart 2013

EWIJK, 7 maart 2013

Rijkswaterstaat werkt aan een extra brug over de Waal in de A50. In de zomer van 2013 kan het verkeer al over deze extra brug.

Als je nu vanaf de dijk of het water richting het oosten gaat, is te zien dat de beide helften van de extra brug met elkaar verbonden zijn. Ook al lijkt de brug van een afstand klaar, dat is het nog niet.

Tussen de zijkanten van de brug, midden boven de Waal, zit nog een gat van circa 50 meter lang en 22 meter breed. Dit gat wordt de komende drie weken opgevuld. Daarna wordt 28 maart de laatste ligger gelegd en de brug constructief gesloten. Dan volgen werkzaamheden om de weg in te richten (asfalteren, aanbrengen geleiderail, verlichting etc).

In de zomer van dit jaar kan het verkeer gebruik maken van de extra Waalbrug in de A50. De komende jaren bepaalt dit bouwwerk samen met de naastgelegen bestaande brug, het beeld op deze plaats.

Vrije voorbouwmethode
Sinds januari 2011 bouwt Rijkswaterstaat aan deze extra Waalbrug in de A50. Sinds afgelopen zomer wordt de 270 meter tussen de twee rivierpijlers overbrugd. Dat is gebeurd met de vrije voorbouwmethode. Zo zijn met vier voorbouwwagens -twee aan beide zijden- steeds elementen van 5 meter lang gemaakt. De elementen vormen samen de kokers, als het ware de zijkanten en dragende onderdelen van de brug. Ondersteuning hiervoor komt van tuien tussen het wegdek en de pyloon die de constructie dragen. Als er weer 5 meter koker aan een zijde was gemaakt, vulden betonnen liggers de ruimte van 22 meter hier tussen op. Zo groeide de brug naar elkaar toe.

Bouwen zonder hinder voor de scheepvaart

Het laatste stuk midden boven de Waal -tussen de langste tuien aan beide kanten-, vroeg een andere bouwwijze. Hier was immers geen mogelijkheid voor bevestigen van tuien. Daarom is gekozen zo licht mogelijk naar elkaar toe te bouwen. Zo zijn alleen de kokers gebouwd en zijn die niet opgevuld met de 22 meter brede liggers. Sinds afgelopen weekend zitten de kokers, de zijkanten, aan elkaar. Hierdoor kan spanning op de constructie worden gezet waardoor het gat van ca 50 meter nu opgevuld kan gaan worden. Dit is een precisie klus. Iedere keer als er weer een aantal ligger is gelegd, zullen alle tuien bijgesteld moeten worden. Deze bouwwijze geeft geen hinder voor de scheepvaart.

 

Bron Rijkswaterstaat, Fotografie Thea van den Heuvel/DAPH

Wim Piels heeft op 5 maart foto’s van de brug gemaakt.
U kunt die op de website wimpiels.nl bekijken.
(Directe link naar de foto’s van 5 maart)