Afgelopen met ‘drinken om dronken te worden’

BEUNINGEN – Maandagavond vond in het gemeentehuis van Beuningen een informatieavond plaats over de drank en horecawet.De informatiebijeenkomst werd georganiseerd om organisaties en verenigingen te informeren over een aantal veranderende zaken op het gebied van de drank en horecawet.  Alle sportverenigingen, jeugdhonken, detailhandel, slijterijen en horecagelegenheden in de gemeente Beuningen waren door burgemeester Carol van Eert en wethouder Geert Hendriks (portefeuille jeugd en volksgezondheid) hiervoor uitgenodigd.

“Het is belangrijk om dit onderwerp met zijn allen te bespreken”, sprak de burgemeester tijdens de inleiding van de avond. “Het zijn niet alleen ouders en gemeenten die verantwoordelijk zijn om de verantwoording te nemen en de wet zo goed mogelijk uit te voeren. Het is nodig om ook andere partijen, sportvereniging, verkooppunt of horecauitbater, hierbij te betrekken.

Het gaat erom dat we nadenken over wat het betekent voor ons en met name voor onze kinderen als die nieuwe wet ingaat en het niet werkt. Als de wetgeving daar niet duidelijk genoeg voor is dan zijn de cijfers van van de week, waaruit blijkt dat alcoholvergiftigingen tussen 2010 en 2011 weer met 800 gestegen is onder jongeren tussen 15 en 19 jaar, cijfers waar we van mogen schrikken.”

Aanleiding voor de bijeenkomst is de wet die vanaf 1 januari van dit jaar geldt waarbij jongeren onder de 16 strafbaar zijn als ze alcohol bij zich hebben op openbare plaatsen. Doel van de wet is het terugdringen van alcoholgebruik onder jongeren en de verstoringen van de openbare orde naar aanleiding van het veelal overmatige alcoholgebruik.

Verordening
Voorheen was de Voedsel en Warenautoriteit verantwoordelijk voor toezicht en handhaving op het alcoholbeleid maar eveneens vanaf 1 januari van dit jaar zijn de burgemeesters daarmee belast. De gemeente dient gemeentelijke toezichthouders aan te stellen en is verplicht om een verordening vast te stellen om drankverstrekking binnen sportverenigingen en jongerencentra te reguleren.

Daarnaast heeft de gemeente de mogelijkheid om regels in de verordening op te nemen voor de horeca en detailhandel om het onverantwoord verstrekken van alcohol aan 16-minners terug te dringen. Te denken valt aan maatregelen om happy-hours en prijsacties te beperken en om toegangsleeftijden aan sluitingstijden te koppelen.

Ook heeft de gemeente de bevoegdheid om ondernemers het recht om alcohol te verstrekken af te nemen als zij in een jaar meerdere keren aan jongeren onder de 16 alcohol hebben verstrekt. Tot slot is de regel in werking getreden dat behalve de verstrekker, ook de jongere zelf een boete van 45 euro kan krijgen als zij in het openbaar alcohol bij zich hebben.

Regionale aanpak
Om te voorkomen dat jongeren de maatregelen in de ene woonplaats of gemeente kunnen ontlopen door horecagelegenheden of verkooppunten in een naastgelegen woonplaats te bezoeken, is het belangrijk om in regionaal verband overleg en maatregelen vast te stellen.

Sportverenigingen en jongerencentra
Zien problemen bij het inzetten van vrijwilligers achter de bar. Behalve dat er sprake is van een verhoging van de leeftijd van 16 naar 18 jaar, zijn er ook geluiden dat diegene die achter de bar staan minimaal 21 jaar moet zijn. “Als dat zo is, dan krijgen we het niet meer spits om voldoende vrijwilligers daarvoor te krijgen”, sprak Inez van Veen van Stichting Perspectief. Ook aanwezigen van sportverenigingen spraken hier hun grote zorgen over uit.

Verkooppunten en horeca
Op dit moment zijn verkooppunten en horecagelegenheden verantwoordelijk voor het toezien op het niet verkopen van alcohol aan jongeren onder de zestien. “Maar het zou ons steunen”, sprak Michael Kalkman van de C1000 in Beuningen, “als wij de jongeren mogen aanhouden als we constateren dat zij alcohol proberen te kopen terwijl ze nog te jong zijn. In feite verleiden/misleiden ze ons op het moment dat ze het proberen. Constateren wij het niet, dan worden wij daarvoor bestraft en de jongere kan telkens ongestraft opnieuw kijken of het hem/haar lukt om aan alcohol te komen. Wij hebben als winkelier ontzettend veel maatregelen getroffen om het te voorkomen. De cassieres zijn geïnstrueerd, de kassa’s zijn uitgerust om een ander piepje te geven als er alcoholische dranken gescand worden en ze moeten een extra handeling doen om verder te kunnen. Zo worden ze herinnerd om op leeftijd te controleren. Het is dan niet meer dan billijk als de jongere ook aangegeven kan worden als we vast stellen dat ze oneigenlijk aan alcohol proberen te komen.”

Hubert Tromp van Gasterij de Arend uit Winssen vraagt ook wat de gemeente zou kunnen doen aan controles tijdens evenementen. “Voor de horeca-ondernemer is het bijna ondoenlijk om te zien wat er met het biertje gebeurt dat hij aan iemand van boven de zestien verkoopt”, zegt Hubert. Een andere genodigde oppert de mogelijkheid om ook de tussenschakel te kunnen beboeten. “Nu is alleen de verkoper en sinds kort ook de jongere wettelijk aan te spreken maar diegene die het doorgeeft is vaak de zwakke schakel in de maatregel”, sprak hij.

217685

De burgemeester sluit de avond af door de aanwezigen uit te nodigen om zich aan te melden om met hem en collega’s in overleg te gaan bij het vormgeven van de verordening. “De vele goede ideeën van vanavond geven ons een goede basis voor tijdens het overleg dat we gaan voeren met de omliggende gemeenten. Het is positief te zien hoeveel belangstelling er voor deze avond is en dat we met zijn allen hetzelfde doel hebben om de wetgeving op een werkbare manier uit te gaan voeren.”

Kijktip voor ouders
Dat het niet alleen de kinderen van anderen zijn die aan het comazuipen meedoen blijkt wel uit het verhaal van een ouder in de uitzending van Brandpunt van maandag 10 maart 2013: “Alcoholvergiftiging onder jongeren stijgt explosief“. (Van 14:20 tot 27:32 minuten.)

Op Veiligheid.nl is het artikel “Alcohol en jongeren: een gevaarlijke combinatie?” te lezen. Daar kunt u ook de pdf “Alcohol en jongeren: een vervolgonderzoek onder Spoedeisende Hulpbezoekers” downloaden.