Verdien hoge zorgkosten terug via uw belastingaangifte

Foto:

GEMEENTE, 12 maart 2013

GEMEENTE, 12 maart 2013

Chronisch zieken en gehandicapten maken jaarlijks veel extra kosten voor bijvoorbeeld zorg, hulpmiddelen of woningaanpassingen. Op de website van de Chronisch zieken en Gehandicapten Raad (CG-Raad) vindt u meer informatie over hoe u uw extra kosten kunt terugverdienen.

 

Website
Heeft u hoge zorgkosten? Kijk dan eens op de website www.meerkosten.nl. Hier vindt u een praktische handleiding voor uw aangifte inkomstenbelasting 2012. Deze aangifte moet u vóór 1 april indienen bij de Belastingdienst. Met behulp van deze site kunt u honderden euro’s terugverdienen. De aftrek geldt voor zogenaamde ‘specifieke zorgkosten’, zoals medische hulp, voorgeschreven medicijnen, dieet op doktersadvies en vervoer van en naar het ziekenhuis.

Liever een brochure?
Bovenstaande informatie is ook terug te vinden in de brochure Belastingvoordeel 2012. U kunt deze publicatie bestellen in de webwinkel van de CG-Raad. Ook kunt u de brochure bestellen door €5,80 over te maken op rekeningnummer 3188522 ten name van de CG-Raad in Utrecht. Vermeld daarbij de volgende gegevens: Belastingbrochure 2012, uw naam, adres, postcode en woonplaats. De brochure wordt dan naar u opgestuurd.

Overige tegemoetkomingen
Op de website meerkosten.nl vindt u ook informatie over andere tegemoetkomingen en financiële regelingen voor chronisch zieken en gehandicapten. Zoals de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg).

Bron: gemeentelijke website beuningen.nl