Steun aan Beuningen komt dichterbij

BEUNINGEN, 13 maart 2013

BEUNINGEN, 13 maart 2013

 

Op woensdag 20 maart moet duidelijk worden of Provinciale Staten akkoord gaan met het verlenen van financiële steun aan de gemeente Beuningen.

In de Statencommissie AFW (Algemeen Bestuur, Financën en Welzijn) van 6 maart tekende zich al een meerderheid voor de te verlenen steun af. In de Statenvergadering zal de discussie zich vooral toespitsen op de koppeling van de steun aan de gemaakte voorbereidingskosten voor de zandwinning.

De steun aan Beuningen gaat in eerste instantie om een bedrag van 2,9 miljoen euro. Die kosten maakte de gemeente in de voorbereiding van de landelijke zandwinning. Een eerder betaald voorschot van 438.000 euro wordt daar nog vanaf getrokken.

Extra cofinancieringsgeld voor infrastructuur
Daarnaast stellen Gedeputeerde Staten (GS) voor om de gemeente te steunen door het verhogen van een aantal cofinancieringen: 630.000 euro voor de kruising Van Heemstraweg in de kern Weurt en 500.000 euro voor de snelfietsroute Leigraaf. Beide laatste onderwerpen komen aan bod bij de vaststelling van de Voorjaarsnota op 26 juni.

Bron: gelderland.nl