Geen strandwacht nodig bij Groene Heuvels

Foto:

EWIJK, 14 maart 2013Verhoogt de aanwezigheid van strandwachten en reddingsbrigades de zwemveiligheid op aangewezen zwemlocaties in Nederland? Welke kosten brengt dit met zich mee? En is het haalbaar dat de veiligheid van zwemmers 100% gewaarborgd kan worden?

EWIJK, 14 maart 2013

Verhoogt de aanwezigheid van strandwachten en reddingsbrigades de zwemveiligheid op aangewezen zwemlocaties in Nederland? Welke kosten brengt dit met zich mee? En is het haalbaar dat de veiligheid van zwemmers 100% gewaarborgd kan worden?

In verband met de nieuwe Zwemwaterwet die door de Rijksoverheid opgesteld wordt, heeft RGV – exploitant van de Groene Heuvels bij Ewijk – een onderzoek laten uitvoeren door Crisislab en professor Helsloot van de Radboud Universiteit Nijmegen. De rapportage geeft duidelijkheid over het toezicht op zwemwater.

“Een van de discussies die RGV zorgen baart, is die over het al dan niet verplicht toezicht op zwemwater”, zegt RGV directeur Erik Droogh. “Naar onze mening wordt deze tot op heden onvoldoende onderbouwd en op basis van emoties gevoerd zowel in de politiek als in de media.”

“Het is voor ons onmogelijk om op iedere locatie meerdere strandwachten in te zetten. Er zijn altijd delen die niet te zien zijn vanaf de kant. 100% veiligheid kunnen wij dus nooit bieden. Daarnaast is onze ervaring dat de uitgezette ballenlijnen voor voldoende bewustwording zorgen bij zwemmers. Naar ons idee is het ieders eigen verantwoordelijkheid om veilig te zwemmen, zo zijn ook ouders zelf primair verantwoordelijk voor het toezicht op hun kinderen en niemand anders. In de praktijk blijkt dat voor de RGV recreatiegebieden, waar wij jaarlijks ruim 3,5 miljoen bezoekers ontvangen en nergens strandwachten of reddingsbrigades hebben, prima te werken”.

Uit het onderzoek blijkt dat een maatschappij zonder risico’s niet wenselijk en realistisch is. Toezicht verplicht stellen zou bovendien onvoldoende baten hebben.

RGV heeft de minister gevraagd kennis te nemen van de inhoud van het rapport en dit te betrekken bij het opstellen van de nieuwe Zwemwaterwet.
Meer informatie over RGV is te vinden op rgv.nl.