Gratis compost afhalen

Foto:

GEMEENTE, 18 maart 2013

GEMEENTE, 18 maart 2013

 

De gemeente Beuningen en om- ringende gemeenten doen samen met Afvalenergiecentrale ARN in Weurt op zaterdag 23 maart 2013 weer mee aan de ‘Landelijke Compostdag‘.

Inwoners va nde gemeente Beuningen kunnen dan gratis compost afhalen op de gemeentewerf en bij de ARN. Ook krijgen zij informatie over het inzamelen van groente-, fruit- en tuinafval (GFT) en het verwerken ervan.

Van hert gft-afval wordt compost gemaakt. Met deze gratis compostactie willen de compostbedrijven en de gemeente de inwoners bedanken voor het goed scheiden van het gft-afval.

Bij de gemeentewerf aan de Van Heemstraweg 95 in Beuningen kan men tussen 9.00 en 14.00 uur gratis zakken compost ophalen. Per voertuig krijgt men maximaal 5 zakken mee en en op is op! Bij de ARN is losse compost verkrijgbaar.

Foto: Ger Loeffen

“U gratis compost, wij uw keukenafval!!”
Het gebruik van compost is goed voor het milieu. Als natuurlijke bodemverbeteraar stimuleert compost de groei van gewassen op milieuvriendelijke wijze, compost reguleert de waterhuishouding en zorgt voor een natuurlijke balans in de aarde. Bovendien legt compost CO2 vast in de bodem.

Door GFT gescheiden aan te leveren en te verwerken, dragen burgers en composteerbedrijven bij aan een schoon milieu. Dankzij nieuwe vergisting- en composteertechnieken wordt gescheiden inzameling van GFT nog belangrijker. Geleidelijk aan stappen diverse bedrijven over op die zeer duurzame manier van hergebruik, waarbij in vergistinginstallaties eerst biogas uit het GFT wordt gewonnen, waarna de rest wordt gebruikt voor het maken van compost van een zeer hoge kwaliteit. Afvalenergiecentrale ARN bouwde in 2012 een innovatieve installatie voor het vergisten en nacomposteren van GFT.

Alhoewel de regio Nijmegen landelijk gezien al tot de top hoort voor wat betreft de inzameling van GFT wordt er nog zo’n 11.000 ton GFT als restafval weggegooid. Ruim 80% hiervan is keukenafval. Door met name het keukenafval beter te gaan scheiden kunnen de inwoners een grote bijdrage leveren aan het milieu en de portemonnee!