Brede discussie huurprijzen De Kloosterhof

Foto:

WEURT, 20 maart 2013’Is wat in de pers stond over de huurkosten van het Kloosterhof nu juist of niet en waarom weet de pers dan meer dan de gemeenteraad’, waren twee prangende vragen tijdens de gemeenteraadsvergadering van gisteravond.De gemeenteraad reageerde verbouwereerd naar aanleiding van het bericht van De Gelderlander dat de huurders in de nieuwbouw meer huur kwijt zouden zijn.

WEURT, 20 maart 2013

‘Is wat in de pers stond over de huurkosten van het Kloosterhof nu juist of niet en waarom weet de pers dan meer dan de gemeenteraad’, waren twee prangende vragen tijdens de gemeenteraadsvergadering van gisteravond.

De gemeenteraad reageerde verbouwereerd naar aanleiding van het bericht van De Gelderlander dat de huurders in de nieuwbouw meer huur kwijt zouden zijn.

 

B&W-voorstel aan de raad
De informatie dat de huurprijzen voor de gebruikers hoger zullen uitvallen is te lezen in het B&W-voorstel over de subsidieaanvraag Kloosterhof Weurt. Hierin staat dat de gemeente 50% van de BTW kan verrekenen doordat de sporthal en het dorpshuisdeel BTW belast verhuurd kan worden. Hierover wordt aanvullend het volgende geschreven: ‘Dit heeft wel gevolgen voor de huidige gebruikers, aangezien zij BTW over de huur in rekening gebracht krijgen.’ B&W-voorstellen worden aan de raad aangeboden en wat dat betreft is er geen informatie achtergehouden. “Hoe dynamisch de pers de informatie brengt” hebben wij geen invloed op”,  sprak de burgemeester.

Discussie huurprijzen alle dorpshuizen
De commotie die door het bericht ontstaan was, is aanleiding geweest voor het college om, voorafgaand aan de raadsvergadering, de gemeenteraad per brief te informeren over de huurprijzen. Het college schrijft niet ongevoelig te zijn voor pleidooien van besturen en gebruikers om rekening te houden met hun draagkracht en met hen in gesprek te gaan over de hoogte  van de huren. Voordat dat gesprek plaatsvindt zullen uitgangspunten geformuleerd worden die voor de gemeente belangrijk zijn bij het bepalen van de huurprijzen. Ook de besturen van de andere dorpshuizen zullen in deze discussie betrokken worden.