Provinciale Staten steunt Beuningen

Foto:

BEUNINGEN, 20 maart 2013

BEUNINGEN, 20 maart 2013

 

De gemeente Beuningen krijgt steun van Provinciale Staten van Gelderland bij het verlagen van haar schuldpositie.

De gemeente Beuningen is zeer verheugd met het bereikte resultaat en positief gestemd over het vervolgtraject.

2,9 miljoen euro
Tijdens de vandaag gehouden vergadering zijn Provinciale Staten akkoord gegaan met een eerste financiële impuls voor de gemeente Beuningen. Het gaat hier om een bedrag van 2,9 miljoen euro.

Dit bedrag is een vergoeding voor de gemaakte voorbereidingskosten voor de zandwinning Beuningse Plas.

Meer steun
Later dit voorjaar wordt in Provinciale Staten gesproken over een mogelijk verder pakket aan steunmaatregelen. Zodra de gemeente weet hoe het totale steunpakket eruit ziet, gaat ze samen met Gedeputeerde Staten bepalen hoe dit geld wordt besteed. Uiteraard met instemming van de gemeenteraad van Beuningen.

 

Gerelateerd(e) bericht(en)
13-03-2013 Steun aan Beuningen komt dichterbij

 

Bron: gemeentelijke website beuningen.nl